Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định

Bảng khung khấu hao Tài sản cố định mới nhất Thông tư 45/2013/TT-BTC. Quy định thời gian trích khấu hao TSCĐ trong Doanh nghiệp theo khung thời gian khấu hao TSCĐ cụ thể như sau:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quy định về Doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ như: Tiêu chí xác định xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, lĩnh vực hoạt động, đặc điểm của Doanh nghiệp, tài liệu chứng minh doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP mới nhất hiện nay.

Kế toán phát hành trái phiếu thường

Kế toán phát hành trái phiếu thường

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán một số giao dịch chủ yếu đối với phát hành trái phiếu thường như sau: .

Cách hạch toán TK 157 - Hàng gửi đi bán( Thông tư 200)

Cách hạch toán TK 157 - Hàng gửi đi bán( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Cách hạch toán TK 157 - HÀNG GỬI ĐI BÁN được hướng dẫn cụ thể như sau:

Các bậc thuế môn bài năm 2018- 2019 mới nhất

Theo Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định các mức thuế môn bài năm 2018 mới nhất áp dụng cho Doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể cụ thể như sau:

Cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng, kho, xưởng

Cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng, kho, xưởng

Chi phí tiền thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng,... hạch toán như thế nào? Sau đây là hướng dẫn cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng....và Cách hach toán tiền thuế nộp thay chủ nhà

Trái phiếu phát hành là gì? Nguyên tắc kế toán trái phiếu phát hành như thế nào?

Trái phiếu phát hành là gì? Nguyên tắc kế toán trái phiếu phát hành như thế nào?

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về trái phiếu phát hành như sau: .

Cách hạch toán TK 154 trong ngành NÔNG NGHIỆP ( Thông tư 200)

Cách hạch toán TK 154 trong ngành NÔNG NGHIỆP ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong NGÀNH NÔNG NGHIỆP được hướng dẫn cụ thể như sau:

Thuê người nghỉ hưu có phải đóng BHXH, TNCN không?

Thuê người nghỉ hưu có phải đóng BHXH, TNCN không?

Thuê người cao tuổi (người nghỉ hưu) có phải đóng BHXH không? Người hưởng lương hưu có đóng BHXH, Cách tính thuế TNCN cho người đã về hưu như thế nào?

Nghị định 157/2018/NĐ-CP- Quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 157/2018/NĐ-CP- Quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính Phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Quy định về TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính ( Thông tư 200)

Quy định về TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính ( Thông tư 200)

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc và hướng dẫn hạch toán một số giao dịch về TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính như sau: .

Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ( Thông tư 200)

Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang được hướng dẫn cụ thể như sau:

Cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng không thu tiền (khách hàng - công nhân viên), cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ theo quy định tại các văn bản mới nhất hiện nay.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa dịch vụ, Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tư, thời điểm lập, xử lý hoán đơn lập sa, báo cáo sử dụng hóa đơn,....như sau:

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương( Thông tư 200)

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương( Thông tư 200)

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NGÀNH XÂY DỰNG( Thông tư 200)

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NGÀNH XÂY DỰNG( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong NGÀNH XÂY DỰNG được quy định như sau:

Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho nhân viên hợp lý

Chi phí phúc lợi có được khấu trừ thuế GTGT; Các khoản phúc lợi có tính thuế TNCN; Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho nhân viên bao gồm: Chi phí nghỉ mát, du lịch, sinh nhật, hiếu hỷ, khám chữa bệnh, đi học, đào tạo...

Mức phạt chậm nộp, không làm thông báo phát hành hóa đơn

Mức phạt chậm nộp, không làm thông báo phát hành hóa đơn

Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2014: Mức phạt chậm nộp, không làm thông báo phát hành hóa đơn được quy định cụ thể như sau:

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NGÀNH DỊCH VỤ( Thông tư 200)

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NGÀNH DỊCH VỤ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong NGÀNH DỊCH VỤ được quy định như sau:

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK

Tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN là tờ khai dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất.

Các khoản tiền lương phải đóng BHXH năm 2018 gồm những khoản nào?

Các khoản tiền lương phải đóng BHXH năm 2018 gồm những khoản nào?

Các khoản tiền lương phải đóng BHXH năm 2018 gồm những khoản nào? Từ ngày 01/01/2018, đã có quy định mới về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Quy định về Thuế Tiêu thụ đặc biệt ( Thông tư 200)

Quy định về Thuế Tiêu thụ đặc biệt ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Quy định về Thuế tiêu thu đặc biệt được hướng dẫn cụ thể như sau:

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NÔNG NGHIỆP( Thông tư 200)

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NÔNG NGHIỆP( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong nông nghiệp được quy định như sau:

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng giao khoán như sau:

Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế( mới nhất)

Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế( mới nhất)

Quy định về thời hạn nộp các loại báo cáo thuế 2018 được quy định như sau:( mới nhất)

Quy định kế toán về tài khoản 214 - Hao mòn Tài sản cố định ( Thông tư 200)

Quy định kế toán về tài khoản 214 - Hao mòn Tài sản cố định ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán một số giao dịch về tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định được hướng dẫn cụ thể như sau:

Phương pháp vận dụng TK 154 trong CÔNG NGHIỆP( Thông tư 200)

Phương pháp vận dụng TK 154 trong CÔNG NGHIỆP( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong công nghiệp được quy định như sau:

Cách tính thuế TNCN thử việc, khoán việc

Cách tính thuế TNCN thử việc, khoán việc như sau:

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế 2018

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế 2018

Quy định về thời hạn nộp các loại báo cáo thuế 2018 được quy định như sau:( mới nhất)

Phương pháp kế toán về tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình( Thông tư 200)

Phương pháp kế toán về tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: phương pháp kế toán một số giao dịch về tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình được hướng dẫn cụ thể như sau:

Kế toán Hàng Tồn Kho (Thông tư 200)

Kế toán Hàng Tồn Kho (Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Kế toán hàng tồn kho (TK 152, 153, 155, 156) được quy định như sau:

Cách tính thuế TNCN thời vụ

Cách tính thuế TNCN thời vụ như sau:

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài

Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

Nguyên tắc kế toán về tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình( Thông tư 200)

Nguyên tắc kế toán về tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Quy định về tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình được hướng dẫn cụ thể như sau:

Nguyên tắc kế toán Hàng Tồn Kho( Thông tư 200)

Nguyên tắc kế toán Hàng Tồn Kho( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho được quy định như sau:

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH ( mới nhất)

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH ( mới nhất)

Trình tự thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT, BHTN lần đầu năm 2019, hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định mới nhất hiện nay.

Kế toán phát hành trái phiếu chuyển đổi

Kế toán phát hành trái phiếu chuyển đổi

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán một số giao dịch chủ yếu đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau: .

Cách hạch toán TK 154 trong ngành XÂY DỰNG ( Thông tư 200)

Cách hạch toán TK 154 trong ngành XÂY DỰNG ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong NGÀNH XÂY DỰNG được hướng dẫn cụ thể như sau:

Quy định về tạm ứng theo thông tư 200

Quy định về tạm ứng theo thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Kế toán các khoản tạm ứng được quy định như sau:

Image

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@dng.vn
Website: http://danangnet.vn 

HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0915.888.404
Email: info@hcm.com.vn
Website: http://danangnet.vn 

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 02422612929
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@hno.vn 
Website: http://danangnet.vn