TIN TỨC VỀ THUẾ

Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ( Thông tư 200)

Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Cách hạch toán TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang được hướng dẫn cụ thể như sau:

Kế toán Hàng Tồn Kho (Thông tư 200)

Kế toán Hàng Tồn Kho (Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Kế toán hàng tồn kho (TK 152, 153, 155, 156) được quy định như sau:

Quy định về Thuế GTGT theo Thông tư 200

Quy định về Thuế GTGT theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Thuế GTGT được quy định như sau:

Quy định về Kế toán tiền gửi ngân hàng( TK 112) theo Thông tư 200

Quy định về Kế toán tiền gửi ngân hàng( TK 112) theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Kế toán tiền gửi ngân hàng được quy định như sau:

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NGÀNH XÂY DỰNG( Thông tư 200)

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NGÀNH XÂY DỰNG( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong NGÀNH XÂY DỰNG được quy định như sau:

Nguyên tắc kế toán Hàng Tồn Kho( Thông tư 200)

Nguyên tắc kế toán Hàng Tồn Kho( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho được quy định như sau:

Quy định về Kế toán Phải thu của Khách hàng( TK 131) theo Thông tư 200

Quy định về Kế toán Phải thu của Khách hàng( TK 131) theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Kế toán các khoản Phải thu của khách hàng được quy định như sau:

Quy định về Kế toán tiền mặt( TK111) theo Thông tư 200

Quy định về Kế toán tiền mặt( TK111) theo Thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NGÀNH DỊCH VỤ( Thông tư 200)

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NGÀNH DỊCH VỤ( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong NGÀNH DỊCH VỤ được quy định như sau:

Quy định về tạm ứng theo thông tư 200

Quy định về tạm ứng theo thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Kế toán các khoản tạm ứng được quy định như sau:

Quy định về Kế toán các khoản Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn( TK 128) theo Thông tư 200

Quy định về Kế toán các khoản Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn( TK 128) theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Kế toán các khoản Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được quy định như sau:

Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài( Thông tư 200)

Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài( Thông tư 200)

Thông tư 200/2014/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NÔNG NGHIỆP( Thông tư 200)

Phương pháp vận dụng TK 154 trong NÔNG NGHIỆP( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong nông nghiệp được quy định như sau:

Kế toán các khoản phải thu, phải trả, phải nộp khác

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Kế toán các khoản phải thu khác, phải trả khác được quy định như sau:

Quy định về Kế toán các khoản Chứng khoán Kinh doanh( TK 121) theo Thông tư 200

Quy định về Kế toán các khoản Chứng khoán Kinh doanh( TK 121) theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Kế toán các khoản Chứng khoán kinh doanh được quy định như sau:

Quy định chung về chế độ kế toán theo thông tư 200

Quy định chung về chế độ kế toán theo thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng đối với các Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. 

Phương pháp vận dụng TK 154 trong CÔNG NGHIỆP( Thông tư 200)

Phương pháp vận dụng TK 154 trong CÔNG NGHIỆP( Thông tư 200)

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Phương pháp vận dụng TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong công nghiệp được quy định như sau:

Kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ

Kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính:  Kế toán các khoản phải thu nội bộ và phải trả nội bộ được quy định như sau:

Quy định về Kế toán tiền đang chuyển( TK 113) theo Thông tư 200

Quy định về Kế toán tiền đang chuyển( TK 113) theo Thông tư 200

Theo Thông Tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính: Kế toán tiền đang chuyển được quy định như sau:

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Thông tư 200/2014/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp

Image

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@dng.vn
Website: http://danangnet.vn 

HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0915.888.404
Email: info@hcm.com.vn
Website: http://danangnet.vn 

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 02422612929
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@hno.vn 
Website: http://danangnet.vn