Quy định về Biểu Thuế Tiêu thụ đặc biệt (mới nhất)

Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt - Luật số 70/2014/QH13, Luật 106/2016/QH13 và Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.

Thuế suất Thuế tiêu thị đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:

STT
Hàng hóa, dịch vụ
Thuế suất
(%)
I
Hàng hóa
 
1
Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá
75
2
Rượu
 
 
- Rượu từ 20 độ trở lên
65
 
- Rượu dưới 20 độ
35
3
Bia
65
4
Xe ô tô dưới 24 chỗ
 
 
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này
 
 
- Loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống
35
 
- Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3
40
 
- Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3
50
 
- Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3
60
 
- Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3
90
 
- Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3
110
 
- Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3
130
 
- Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3
150
 
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này
15
 
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này
10
 
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này
 
 
- Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống
15
 
- Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3
20
 
- Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3
25
 
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng
Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này
 
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học
Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này
 
g) Xe ô tô chạy bằng điện
 
 
- Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống
15
 
- Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ
10
 
- Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ
5
 
- Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng
10
 
h) Xe mô-tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh
75

 

Dịch vụ kế toán doanh nghiệp, Thành Lập Doanh nghiệp, Giải thể Doanh nghiệp