Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng

Các mặt hàng có các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau sẽ có một biểu thuế suất khác nhau, Không chịu thuế, 0%, 5%, 10%. Bài viết sau đây  sẽ hướng dẫn cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp.

Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong nước:

Thuế suất thuế GTGT có 4 loại:

+ Không chịu thuế

+ Thuế suất 0%

+ Thuế suất 5%

+ Thuế suất 10%.

– Với loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%:

+ Nếu như giá trị hàng hoá chưa có thuế; cách tính ra thuế GTGT 5% = trị giá hàng hoá * thuế suất thuế GTGT 5%.

+ Nếu như giá trị hàng hoá đã bao gồm có thuế GTGT 5%; thì kế toán tính ra giá trị hàng hoá chưa có thuế và thuế GTGT 5% bằng công thức:

                                               Xác định giá trị hàng hoá = Giá trị hàng hoá đã bao gồm thuế GTGT 5%/1.05

                                               Xác định số thuế GTGT = Giá trị hàng hoá sau khi tính được *5%.

Hoặc (số thuế GTGT 5% = Giá trị hàng hoá đã bao gồm thuế GTGT – Giá trị hàng hoá đã tính được)

– Với loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%:

+ Nếu như giá trị hàng hoá chưa có thuế; cách tính ra thuế GTGT 10% = trị giá hàng hoá * thuế suất thuế GTGT 10%.

+ Nếu như giá trị hàng hoá đã bao gồm có thuế GTGT 10%; thì kế toán tính ra giá trị hàng hoá chưa có thuế; và thuế GTGT 10% bằng công thức:

                                               Xác định giá trị hàng hoá = Giá trị hàng hoá đã bao gồm thuế GTGT 10%

                                               Xác định số thuế GTGT = Giá trị hàng hoá sau khi tính được *10%

Hoặc (số thuế GTGT10% = Giá trị hàng hoá đã bao gồm thuế GTGT -Giá trị hàng hoá đã tính được)

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu:

(Tổng giá trị tiền hàng +tiền thuế nhập khẩu + tiền thuế TTĐB)*% thuế suất thuế GTGT

Trên đây là chia sẽ của chúng tôi về Cách tính thuế suất thuế giá trị gia tăng. Mong rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn và có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc.
Nếu bạn gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được trợ giúp và tư vấn cụ thể nhất.


DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANTHAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG