Cách kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu

 

Cách kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu

1. Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Là chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu: Cụ thể là Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước

2. Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

2.1. Căn cứ để kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

– Tờ khai nhập khẩu hải quan

2.2. Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

– Chỉ tiêu [23]:

Nội dung: “trị hàng hóa dịch vụ mua vào”: Là giá tính thuế GTGT ghi trên tờ khai Hải quan

Công thức tính: Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Trong đó: Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu = Giá nhập tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

Căn cứ để ghi vào chỉ tiêu [23]: là tờ khai Hải quan

Ví dụ 1:

Trên tờ khai nhập khẩu hải quan số: 100032278012 ta có:

Tổng trị giá tính thuế là: 530.693.211 đ, thuế nhập khẩu là: 26.534.661 đ.

Vậy chỉ tiêu [23]-tổng trị giá tính thuế = 530.693.211 + 26.534.661 = 557.227.872 đ

– Chỉ tiêu [24], [25]:

+ Nội dung: “Thuế GTGT”: Là tiền thuế GTGT ghi trên giấy nộp tiền vào NSNN

+ Công thức tính: [24], [25] = [23] * thuế suất thuế GTGT

+ Căn cứ để ghi vào chỉ tiêu [24], [25]: Là Giấy nộp tiền vào NSNN (vì phải có giấy nộp tiền vào NSNN mới được khấu trừ thuế GTGT)

Ví dụ 2: Theo ví dụ 1: chỉ tiêu [23] – Tổng trị giá tính thuế GTGT = 557.227.872 đ, và thuế suất GTGT của mặt hàng nhập khẩu này là 10%

Vậy: Chỉ tiêu [24], [25] = 557.227.872 * 10% = 55.722.787 đ.

Trong ví dụ 2 này, chỉ tiêu [24], [25] chỉ được khấu trừ khi đã có chứng từ nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là chia sẽ của chúng tôi về Cách kê khai thuế gtgt hàng nhập khẩu. Mong rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn và có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc.
Nếu bạn gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được trợ giúp và tư vấn cụ thể nhất.


DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANTHAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG