Hạch toán và xử lý hàng thừa khi tiến hành nhập kho

Khi tiến hành nhập kho phát hiện hàng thừa kế toán phải tiến hành lập biên bản và tìm nguyên nhân. Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán và xử lý hàng thừa khi nhập kho so với hóa đơn.

I. Trường hợp kế toán nhập kho toàn bộ số hàng bao gồm cả số hàng thừa

Lúc này số hàng thừa sẽ được hạch toán vào tài khoản 3381: Tài sản thừa chờ giải quyết

Nợ Tk 152, 153, 156,…                                  Giá trị hàng hóa nhập kho

Nợ Tk 1331                                                     Thuế GTGT theo hóa đơn

            Có Tk 111, 112,331                             Giá trị hàng hóa theo hóa đơn

            Có Tk 3381                                          Giá trị hàng hóa thừa

Khi nhận được quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định xử lý

1.  Nếu doanh nghiệp mua nốt số hàng thừa, bên bán sẽ lập hóa đơn bổ sung cho số hàng thừa, căn cứ vào hóa đơn, kế toán định khoản

Nợ Tk 3381                                                                             Giá trị hàng thừa

Nợ Tk 1331                                                                             Thuế GTGT số hàng thừa

            Có Tk 111, 112, 331                                                    Giá thanh toán

2. Nếu doanh nghiệp trả lại hàng cho người bán

Nợ Tk 3381                                                                             Giá trị hàng thừa

            Có Tk 152, 153, 156…                                               Giá trị hàng thừa

3. Nếu doanh nghiệp không xác định được nguyên nhân

Nợ Tk 3381                                                                             Giá trị số hàng thừa chưa xác định nguyên nhân

            Có Tk 711                                                                    Thu nhập khác

II. Khi phát hiện thừa nhưng kế toán chỉ nhập kho theo hóa đơn

Lúc này sẽ không ghi tăng bên có tài khoản 3381 mà doanh nghiệp chủ động ghi chép, theo dõi trong hệ thống quản trị và trình bày trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nợ Tk 152, 153, 156,…                                             Giá trị hàng hóa nhập kho

Nợ Tk 1331                                                                Thuế GTGT

            Có Tk 111, 112,331                                        Tổng giá thanh toán

Khi có quyết định xử lý, nếu Doanh nghiệp mua nốt số hàng thừa thì kế toán lập hóa đơn bình thừa cho số hàng hàng thừa đó, nếu doanh nghiệp trả lại thì khi này chúng ta theo dõi trong hệ thống quản trị và trình bày trong báo cáo tài chính.

Trên đây là chia sẽ của chúng tôi về Hạch toán và xử lý hàng thừa khi tiến hành nhập kho. Mong rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn và có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc.
Nếu bạn gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được trợ giúp và tư vấn cụ thể nhất.


DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANTHAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG