Cách hạch toán và xử lý hàng thiếu khi nhập kho

Khi nhập kho phát thiện thiếu hàng so với hóa đơn, kế toán nhập kho theo số thực, phần thiếu ghi nhận vào tài khoản 1381: Hàng thiếu chờ xử lý

Nợ Tk 156:                                        Thực tế nhập kho

Nợ Tk 1381:                                      Hàng thiếu chờ xử lý

Nợ Tk 1331:                                      Thuế GTGT khấu trừ theo hóa đơn

            Có Tk 111, 112,…                Tổng tiền thanh toán

Khi phát hiện thiếu cần liên hệ với nhà cung cấp để tìm nguyên nhân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu hàng, nhưng thường thì có 3 nguyên nhân sau:

1. Do nhà cung cấp (Bên bán)

Nếu sai sót là do nhà cung cấp xuất thiếu hàng, thì bên mua yêu cầu nhà cung cấp xuất nốt số  hàng thiếu còn lại

Nợ Tk 156:                                        Số  hàng thiếu

            Có Tk 1381                           Số hàng thiếu

Nếu nhà cung cấp không còn hàng để chuyển thì có thể trả lại tiền hay đối trừ công nợ

Nợ Tk 111, 112, 331,…

            Có Tk 1381               hàng thiếu

            Có Tk 1331               tiến thuế hàng thiếu

Vì khi mua chúng ta trả tiền hàng đã có thuế nên khi nhận lại cũng bao gồm cả thuế

2. Do đơn vị vận chuyển

Sai sót có thể do bên vận chuyển, và khi phát hiện sai sót

– Đơn vị vận chuyển có thể bồi thường bằng hàng hóa hoặc tiền

Nợ Tk 156, 111,112, …

Có Tk 1381:                                Hàng thiếu

Có Tk 1331:                                Tiến thuế hàng thiếu

– Khi đơn vị yêu cầu bồi thường cao hơn giá trị hàng mua thì hạch toán thêm

Nợ Tk 111, 112, 1388,…                            Phần giá trị cao hơn giá trị hàng thiếu

            Có Tk 711:                                                                Phần giá trị cao hơn giá trị hàng thiếu

– Khi mức bồi thường thấp hơn giá trị hàng thiếu

Nợ Tk 632, 642,..      Giá trị không được bồi thường

            Có Tk 1381:              Phần giá trị thiếu

            Có Tk 1331:              Thuế suất của số hàng thiếu không được bồi thường

Chú ý: Khi yêu cầu người mất bồi thường mà doanh nghiệp hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp thì khi đó chi phí này sẽ không được khấu trừ khi tính thuế TNDN

Xem thêm TT 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thuế GTGT

3. Do chính đơn vị mua

– Trừ vào lương hoặc bồi thường bằng tiền

Nợ Tk 134, 111, 112

Có Tk 1381                                              Hàng thiếu

Có Tk 1331:                                            Tiến thuế hàng thiếu

– Có thể đền hàng hóa

            Nợ Tk 156:                                        Số  hàng thiếu

                        Có Tk 1381                           Số hàng thiếu

– Không trừ lương, hoặc bồi thường có thể tính vào chi phí Doanh nghiệp

Nợ Tk 632, 642,..      Giá trị không được bồi thường

            Có Tk 1381:              Phần giá trị thiếu

            Có Tk 1331:              Thuế suất của số hàng thiếu không được bồi thường

Trên đây là chia sẽ của chúng tôi về Cách hạch toán và xử lý hàng thiếu khi nhập kho. Mong rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn và có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc.
Nếu bạn gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được trợ giúp và tư vấn cụ thể nhất.


DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANTHAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG