Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán

Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán gồm những gì?. Chiết khấu thanh toán là gì?. Hạch toán chiết khấu thanh toán là như thế nào?. Đó là những vấn đề vô cùng quan trọng, và cần thiết nhất là đối với nghề kế toán. Hôm nay mình sẽ viết bài chia sẻ những thông tin hữu ích này.

1. Chiết khấu thanh toán là gì?. Hạch toán chiết khấu thanh toán là gì?

Theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài Chính: “Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua. Do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.”

– Như vậy, việc thực hiện chiết khấu thanh toán bao nhiêu? Điều kiện thanh toán như thế nào ra làm sao? Thì được hưởng chiết khấu là do chính công ty, doanh nghiệp, bên bán hàng quy định

– Lưu ý chiết khấu thanh toán là khoản tiền tính trên số thanh toán đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Và không được ghi trên hóa đơn bán hàng là đã giảm giá. Có thể hiểu đây là một khoản phí tài chính. Mà công ty, doanh nghiệp bên bán chấp nhận chi cho người mua . Nên các bên phải căn cứ các chứng từ như phiếu chi, phiếu thu để hạch hoán thanh toán chiết khấu và xác định các loại thuế doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật

– Đối với chiết khấu thương mại có nghĩa là khoản chiết khấu. Mà công ty, doanh nghiệp bên bán giảm giá niêm yết cho người mua với khối lượng lớn

– Còn hạch toán chiết khấu thanh toán là người bán lập phiếu chi, và người mua lập phiếu chi để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Căn cứ vào phiếu chi và phiếu mua 2 bên hạch toán chiết khấu thanh toán. Bên bán hàng hạch toán chiết khấu thanh toán vào tài khoản 635 – Chi phí tài chính. Còn bên mua hạch toán khoản chiết khấu thanh toán được hưởng vào tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

2. Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán

– Chứng từ được sử dụng khi thực hiện chiết khấu thanh toán. Được hiểu là một khoản chi phí tài chính mà doanh nghiệp, công ty, bên người bán chấp nhận chi đối với người mua. Người bán thì lập phiếu chi để trả khoản chiết khấu thanh toán. Còn người mua thì lập phiết thu để nhận khoản chiết khấu thanh toán mà mình được hưởng

– Đối với trên hóa đơn, thì khoản tiền chiết khấu thanh toán sẽ không được thể hiện trên hóa đơn. Bên bán sẽ không cấp hóa đơn khi thực hiện chiết khấu thanh toán cho khoản tiền này mà sử dụng các chứng từ sau để thể hiện:

+ Lập chứng từ thu, chi có nghĩa là bên bán lập phiếu chi, còn bên mua lập phiếu thu

+ Bù trừ công nợ. Đối với trường hợp này, sẽ không có phiếu thu và phiếu chi về khoản chiết khấu thanh toán mà hai bên người bán và người mua cần có các hoạt động kinh tế, thể hiện phần chiết khấu luôn khi thanh toán. Khi đó, bên bán sẽ đối chiếu công nợ và xác minh về các khoản bù từ công nợ khi thanh toán

 

Trên đây là chia sẽ của chúng tôi về Chứng từ sử dụng để hạch toán chiết khấu thanh toán. Mong rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn và có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc.
Nếu bạn gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được trợ giúp và tư vấn cụ thể nhất.


DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANTHAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG