Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

 

Mỗi doanh nghiệp sản xuất khác nhau sẽ có các đặc trưng khác nhau về quy trình sản xuất cũng như sản phẩm sản xuất ra. Chính vì vậy, DN sẽ lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm như thế nào cho phù hợp với những đặc trưng đó và đặc biệt là đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý giá thành sản phẩm sản xuất trong mỗi kỳ kế toán hoặc trong mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Có các phương pháp tính giá thành sản phẩm khác nhau như: tính giá thành theo phương pháp giản đơn, tỷ lệ, hệ số, đơn đặt hàng,…Trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo từng đơn đặt hàng thì phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng là phù hợp và dễ quản lý nhất.

1. Nội dung cách tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng:

– Những đơn đặt hàng nào đã hoàn thành thì giá thành của đơn đặt hàng chính là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh cho đơn đặt hàng đó, bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

– Những đơn đặt hàng nào chưa được hoàn thành thì toàn bộ các khoản chi phí đã bỏ ra là giá trị của sản phẩm dở dang hay còn gọi là sản phẩm làm dở.

– Nếu quy trình sản xuất sản phẩm chỉ liên quan đến 1 đơn đặt hàng thì tính giá thành trực tiếp cho từng đối tượng là từng đơn đặt hàng.

– Nếu quy trình sản xuất sản phẩm liên quan đến nhiều đơn đặt hàng thì phải phân bổ chi phí chung cho từng đơn hàng cụ thể.

2. Ví dụ về tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng:

Tại DN X sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng. Trong tháng 5/N nhận được 2 đơn đặt hàng là đơn hàng A và đơn hàng B. Chi phí sản xuất tập hợp được trong tháng cụ thể như sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP NVLTT):

+ Đơn hàng A: 30.000.000

+ Đơn hàng B: 40.000.000

– Chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT):

+ Đơn hàng A: 10.000.000

+ Đơn hàng B: 15.000.000

– Chi phí sản xuất chung (CP SXC) là 28.000.000 phân bổ cho 2 đơn hàng theo tiêu thức phân bổ là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Đến cuối tháng, đơn hàng A hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm, đơn hàng B chưa hoàn thành.

Yêu cầu:

Tính giá thành sản phẩm cho đơn hàng hoàn thành và giá trị sản phẩm dở dang cho đơn hàng chưa hoàn thành.

Hướng dẫn:

– Phân bổ chi phí chung cho từng đơn hàng:

+ Chi phí chung phân bổ cho đơn hàng A:

= (28.000.000/70.000.000)*30.000.000 = 12.000.000

+ Chi phí chung phân bổ cho đơn hàng B:

= (28.000.000/70.000.000)*40.000.000 = 16.000.000

– Tổng giá thành đơn hàng A:

= 30.000.000+10.000.000+12.000.000 = 52.000.000

Giá thành đơn vị sản phẩm của đơn hàng A:

=52.000.000/100 sp = 520.000/sp

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng tính cho đơn hàng B:

= 40.000.000+15.000.000+16.000.000 = 71.000.000

Bảng tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng A

Tháng 5/N

ĐVT: 1.000 đ

Khoản mục CP

CP dở dang đầu tháng

CP phát sinh trong tháng

CP dở dang cuối tháng

Tổng giá thành

Giá thành đơn vị

CPNVLTT

 

30.000

 

30.000

 

CPNCTT

 

10.000

 

10.000

 

CPSXC

 

12.000

 

12.000

 

Cộng

 

52.000

 

52.000

520

Trên đây là chia sẽ của chúng tôi về Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng. Mong rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn và có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc.
Nếu bạn gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được trợ giúp và tư vấn cụ thể nhất.


DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI ANTHAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG