Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định?

 Các doanh nghiệp muốn đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định. Sẽ áp dụng thông tư số 45/2013/TT-BTC liên quan đến nội dung hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Tuân theo thông tư này thì nguyên giá của tài sản cố định sẽ được đánh giá và có sự thay đổi. Hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin hữu ích. Để các kế toán viên có thể nắm được thông tin về việc. Khi nào được đánh giá lại nguyên giá tài sản cố định.


Nguyên giá tài sản cố định được đánh giá lại khi nào

1. Giá trị nguyên giá của tài sản cố định thay đổi khi nào?

Trước tiên hãy cùng tìm hiểu về nội dung khi nào thì giá trị nguyên giá của tài sản cố định thay đổi. Để từ đó có những kiến thức cơ bản. Cũng như nắm kỹ hơn về kiến thức đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định. Giá trị nguyên giá của tài sản cố đinh sẽ thay đổi trong các trường hợp sau:

– Tài sản cố định sẽ được đánh giá lại khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Khi các doanh nghiệp muốn cơ cấu lại tổ chức. Thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp. Thay đổi hình thức kinh doanh, sát nhập. Hoặc phân tách, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện các nghiệp vụ cho thuê, khoán, bán, chuyển đổi mô hình công ty từ hình thức trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại.

– Sử dụng tài sản trong doanh nghiệp đó để thực hiện các công việc đầu tư ra bên ngoài.

– Khi doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư và nâng cấp tài sản cố định

– Khi tài sản cố định hữu hình bị tháo dỡ một phần hay một số bộ phận thuộc sự quản lý của tài sản định hữu hình đó

2. Nguyên giá của tài sản cố định được đánh giá lại khi có sự thay đổi về TSCĐ

Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định?

Như vậy, khi có sự thay đổi về nguyên giá của tài sản cố định theo các nội dung như trên. Các doanh nghiệp cần phải tiến hành đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định đó. Vậy doanh nghiệp sẽ phải làm gì?

Khi có sự thay đổi về nguyên giá của tài sản cố định, các doanh nghiệp cần phải lập biên bản ghi rõ nội dung và căn cứ của sự thay đổi. Từ đó xác định các chỉ tiêu liên quan đến nguyên giá của tài sản cố định, giá trị còn lại của tài sản đố trên sổ kế toán, sổ khấu hao lũy kế, thời gian tài sản cố định đã sử dụng, thời gian cho việc trích khấu hao của tài sản cố định đó. Cuối cùng là tiến hành hạch toán theo các quy định của kế toán trong doanh nghiệp.

Hi vọng với những chia sẻ liên quan đến nội dung khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định đã được kế toán Việt Hưng cung cấp. Sẽ giúp cho các bạn kế toán viên dễ dàng nắm bắt được kiến thức về việc đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định cho doanh nghiệp của mình.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định? Mong rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn và có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc.
Nếu bạn gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được trợ giúp và tư vấn cụ thể nhất.


DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI AN, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG. DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG.