TÍNH PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG KÝ KẾT THI CÔNG XÂY DỰNG

Tôi đang công tác tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong công ty Mẹ là Công ty cổ phần PTKT xây dựng - Tổng công ty xây dựng Hà Nội . Năm 2007 Công ty Mẹ có ký hợp đồng giao khoán cho chi nhánh về việc thi công xây lắp 02 công trình đều tại Hà Nội , sau đó chi nhánh có ký hợp đồng giao khoán lại cho tôi thực hiện việc thi công 02 công trình này với trọng trách là chỉ huy trưởng kiêm giám đốc dự án hai công trình hoạt động thi công cùng thời điểm .
( Trong hợp đồng có ghi rõ tôi chịu trách nhiệm về kỹ thuật, tiến độ và an toàn lao động ), để có kinh phí thi công tôi đã ký đơn vay công ty Mẹ, trong đó có ghi lãi suất tại thời điểm vay và hoàn lại chứng từ cho kế toán chi nhánh .

Câu hỏi:

Tôi đang công tác tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc trong công ty Mẹ là Công ty cổ phần PTKT xây dựng - Tổng công ty xây dựng Hà Nội .

Năm 2007 Công ty Mẹ có ký hợp đồng giao khoán cho chi nhánh về việc thi công xây lắp 02 công trình đều tại Hà Nội , sau đó chi nhánh có ký hợp đồng giao khoán lại cho tôi thực hiện việc thi công 02 công trình này với trọng trách là chỉ huy trưởng kiêm giám đốc dự án hai công trình hoạt động thi công cùng thời điểm .

Trong hợp đồng có ghi rõ tôi chịu trách nhiệm về kỹ thuật, tiến độ và an toàn lao động, để có kinh phí thi công tôi đã ký đơn vay công ty Mẹ, trong đó có ghi lãi suất tại thời điểm vay và hoàn lại chứng từ cho kế toán chi nhánh .

Tôi kính xin quý Tòa soạn giải đáp cho Tôi được rõ hợp đồng kỹ kết như trên có giá trị pháp lí như thế nào? Kết quả việc thi công lỗ hay lãi thì ai phải chịu trách nhiệm ?

Trả lời:

- Hợp đồng giao khoán là sự thỏa thuận giữa bên giao khoán và bên nhận giao khoán về thực hiện một công việc theo thời gian, tiến độ và yêu cầu của bên giao khoán.

Bên giao khoán có nghĩa vụ trả tiền thù lao còn bên nhận giao khoán có nghĩa vụ thực hiện các công việc theo thời gian, tiến độ đã được thỏa thuận tại hợp đồng giao khoán. Bản chất, hợp đồng giao khoán là hợp đồng dịch vụ và chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 2005.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 522 Bộ luật dân sự năm 2005:

“ Điều 522. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

Khoản 2: Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc, nếu không có sự đồng ý của bên thuê dịch vụ”

Trong trường hợp của anh, Chi nhánh công ty anh không được ký hợp đồng giao khoán cho anh thực hiện thi công xây lắp 02 công trình trên nếu không có sự đồng ý từ phía công ty Mẹ. Trong trường hợp công ty Mẹ đồng ý, thì hợp đồng anh ký với chi nhánh có giá trị pháp lý, các bên thực hiện đúng hợp đồng và đúng theo quy định từ Điều 518 đến Điều 526 Bộ luật dân sự năm 2005.

Kết quả thi công lỗ hay lãi anh sẽ chịu trách nhiệm với chi nhánh theo hợp đồng anh ký với chi nhánh, chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm với công ty Mẹ theo hợp đồng chi nhánh ký với công ty Mẹ. 

- Cũng theo như anh trao đổi (Trong hợp đồng có ghi rõ anh chịu trách nhiệm về kỹ thuật, tiến độ và an toàn lao động) mà anh không nói về giá trị hợp đồng giao khoán nói trên, Xin hỏi anh hợp đồng ký kết giữa anh và chi nhánh có ghi giá trị hợp đồng hay không?

Nếu có ghi thì cứ căn cứ theo hợp đồng, còn nếu không ghi thì sẽ áp dụng Điều 524 Bộ luật dân sự năm 2005

Khi giao kết hợp đồng nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng” 

Trân trọng! 

DNG Business chúc quý doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua hotline DNG 0915.888.404 để được tư vấn trực tiếp.