Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Tại Đà Nẵng

Nếu bạn muốn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng nhưng lại không biết rõ về các trình tự, thủ tục của việc xin cấp giấy chứng nhận này, DNG Business  sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thủ tục đầu tiên khi muốn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, để thực hiện thủ tục này, khách hàng có thể ủy quyền cho những chuyên viên của chúng tôi để thực hiện một cách tốt nhất:
Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Tại Đà Nẵng

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ xin cấp giấy phép, bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ trả giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trong thời hạn 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với những dự án không thuộc diện quyết định chủ chương đầu tư

Trong thời hạn 05 – 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ chương đầu tư của cấp tương ứng đối với những dự án thuộc diện phê duyệt quyết định chủ chương đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ trả kết quả xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Bước 3: Căn cứ theo thời gian ghi trên giấy hẹn trả kết quả, chúng tôi sẽ trực tiếp đi nhận kết quả là “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” theo quy định.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Chúc quý doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.