Xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý gỉá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 
Số ký hiệu 16/VBHN-BTC Ngày xác thực 24/05/2017
Loại văn bản Thông tư Đơn vị soạn thảo
Vụ Pháp chế
Lĩnh vực
Quản lý giá
Cơ quan hợp nhất Bộ Tài chính Người ký
 Trần Văn Hiếu