Dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng

Dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng- DNG Business chuyên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), làm báo cáo giám sát môi trường, làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chi tiết và các dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường khác cho các doanh nghiệp.

1. Đề án bảo vệ môi trường là gì? Tại sao phải thực hiện Đề án bảo vệ môi trường?

Các doanh nghiệp trước khi xây dựng, lắp đặt nhà máy và trước khi thực hiện tăng quy mô công suất thì phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường để phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Tuy nhiên có một số doanh nghiệp chưa hiểu rõ các quy định pháp luật nên triển khai xây dựng nhà máy, nâng quy mô công suất của dự án mà không triển khai lập báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường. Những doanh nghiệp này sẽ bị phạt theo quy định và bắt buột phải lập đề án môi trường.

Do vậy các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng luật môi trường tranh thủ thực hiện đề án để hoàn chỉnh hồ sơ môi trường.

2. Thời điểm lập Báo cáo tác động môi trường

Khoản 2 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 (“Luật Bảo vệ môi trường 2014”) quy định việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn “chuẩn bị dự án”. Đồng thời, Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM sẽ là căn cứ để cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“IRC”).

3. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP ( quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường).

Tại phụ lục II này bao gồm nhóm các dự án về xây dựng, nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt, dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dự án về dầu khí, dự án về xử lý, tái chế chất thải, dự án về cơ khí, luyện kim, dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác.

Trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ( Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bới dự án;

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hãy tiến hành lập bổ sung ngay đề án bảo vệ môi trường chi tiết để tránh vi phạm pháp luật.

4. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Giấy tờ pháp lý

Bản vẽ

-  Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh

-  Thỏa thuận địa điểm xây dựng

-  Giấy phép sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương

-  Hợp đồng đấu nối/ Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải vào khu công nghiệp.

-  Thuyết minh dự án đầu tư/ báo cáo nghiên cứu khả thi/ tài liệu tương đương của dự án.

-  Báo cáo khảo sát địa chất công trình

-  Các quyết định hoặc văn bản liên quan đầu tư dự án

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể

- Bản vẽ phân khu chức năng

- Bản vẽ vị trí

- Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải

- Bản vẽ mặt cắt đứng

5. Thời gian Phê duyệt Đề án môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.

- Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6.  Dịch vụ tại DNG Business

DNG Business là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn môi trường. Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

  • Khảo sát tại khu vực dự án và khu vực xung quanh dự án;
  • Lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí, nước thải tại khu vực dự án;
  • Thống kê các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình hoạt động;
  • Thống kê và đánh giá các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án;
  • Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và quản lý, giảm thiểu chất thải;
  • Tổng hợp số liệu và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.        

Kinh nghiệm của DNG Business:

Quý doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Hãy liên hệ trực tiếp DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về thủ tục thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình