THỦ TỤC XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ TẠI ĐÀ NẴNG (Mới nhất 2023)

THỦ TỤC XIN CẤP THẺ TẠM TRÚ TẠI ĐÀ NẴNG (Mới nhất 2023)

thẻ tạm trú là gì, thẻ tạm trú tiếng anh là gì?, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, the tam tru la gi, thu tuc xin cap the tam tru, the tam tru tieng anh la gi, Thủ tục thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, THỦ TỤC CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, Cấp mới thẻ tạm trú cho người Nước ngoài, Thẻ tạm trú việt nam, the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu lam the tam tru, the tam tru 5nam, thẻ tạm trú, thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, dieu kien the tam tru 5nam, Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người Nhật Bản tại Việt Nam

Hồ Sơ Xin Thẻ Tạm Trú Cho Người Nhật Bản Tại Việt Nam

HỒ SƠ XIN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NHẬT BẢN tại Việt Nam, điều kiện cấp thẻ tạm trú, điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dieu kien cap the tam tru, dieu kien cap the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, đối tượng được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú, đối tượng được cấp thẻ tạm trú, doi tuong duoc cap the tam tru, thẻ tạm trú là gì, thẻ tạm trú tiếng anh là gì?, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, the tam tru la gi, thu tuc xin cap the tam tru, the tam tru tieng anh la gi, Thủ tục thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, THỦ TỤC CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, Cấp mới thẻ tạm trú cho người Nước ngoài, Thẻ tạm trú việt nam, the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu lam the tam tru, the tam tru 5nam, thẻ tạm trú, thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, dieu kien the tam tru 5nam, Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

điều kiện cấp thẻ tạm trú, điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, dieu kien cap the tam tru, dieu kien cap the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, đối tượng được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú, đối tượng được cấp thẻ tạm trú, doi tuong duoc cap the tam tru, thẻ tạm trú là gì, thẻ tạm trú tiếng anh là gì?, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, the tam tru la gi, thu tuc xin cap the tam tru, the tam tru tieng anh la gi, Thủ tục thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, THỦ TỤC CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, Cấp mới thẻ tạm trú cho người Nước ngoài, Thẻ tạm trú việt nam, the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu lam the tam tru, the tam tru 5nam, thẻ tạm trú, thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, dieu kien the tam tru 5nam, Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ VÀ KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ VÀ KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ

đối tượng được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú, đối tượng được cấp thẻ tạm trú, doi tuong duoc cap the tam tru, thẻ tạm trú là gì, thẻ tạm trú tiếng anh là gì?, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, the tam tru la gi, thu tuc xin cap the tam tru, the tam tru tieng anh la gi, Thủ tục thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, THỦ TỤC CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, Cấp mới thẻ tạm trú cho người Nước ngoài, Thẻ tạm trú việt nam, the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu lam the tam tru, the tam tru 5nam, thẻ tạm trú, thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, dieu kien the tam tru 5nam, Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thẻ Tạm Trú Là Gì? Lợi Ích Của Người Nước Ngoài

Thẻ Tạm Trú Là Gì? Lợi Ích Của Người Nước Ngoài

thẻ tạm trú là gì, thẻ tạm trú tiếng anh là gì?, thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, the tam tru la gi, thu tuc xin cap the tam tru, the tam tru tieng anh la gi, Thủ tục thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, THỦ TỤC CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, Cấp mới thẻ tạm trú cho người Nước ngoài, Thẻ tạm trú việt nam, the tam tru cho nguoi nuoc ngoai, dich vu lam the tam tru, the tam tru 5nam, thẻ tạm trú, thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú, dieu kien the tam tru 5nam, Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

DỊCH VỤ WORK PERMIT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ WORK PERMIT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ LÀM WORK PERMIT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 Dịch vụ làm Work Permit tại Đà Nẵng, Work Permit là gì?, Work Permit tại Đà Nẵng, Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) tại Đà Nẵng,  Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, Work Permit là gì, dich vu xin cap giay phep lao dong tai da nang, dich vu xin cap giay phep lao dong, dich vu xin cap giay phep lao dong là gì, xin cap giay phep lao dong là gì, thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại đà nẵng, thu tuc xin cap giay phep lao dong, thu tuc xin cap giay phep lao dong tai da nang, Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) cho người nước ngoài tại Đà Nẵng,Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đà Nẵng, Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài, xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thủ tục  xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thutucxincapgiaypheplaodong, giayheplaodong, giấy phép lao động cho người nước ngoài

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Dịch vụ gia hạn Giấy phép lao động ( Work Permit) tại Đà Nẵng,  Dịch vụ xin gia hạn Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, xin gia hạn Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, Work Permit là gì, dich vu xin gia hạn giay phep lao dong tai da nang, dich vu xin gia hạn giay phep lao dong, dich vu xin cap giay phep lao dong là gì, xin cap giay phep lao dong là gì, thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động, thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động tại đà nẵng, thu tuc xin cap giay phep lao dong, thu tuc xin cap giay phep lao dong tai da nang, Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) cho người nước ngoài tại Đà Nẵng,Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đà Nẵng, Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài, xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thủ tục  xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thutucxincapgiaypheplaodong, giayheplaodong, giấy phép lao động cho người nước ngoài

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI HỒ CHÍ MINH

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI HỒ CHÍ MINH

 Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) tại Hồ Chí Minh,  Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động tại Hồ Chí Minh, xin cấp Giấy phép lao động tại Hồ Chí Minh, Work Permit là gì, dich vu xin cap giay phep lao dong tai da nang, dich vu xin cap giay phep lao dong, dich vu xin cap giay phep lao dong là gì, xin cap giay phep lao dong là gì, thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Hồ Chí Minh, thu tuc xin cap giay phep lao dong, thu tuc xin cap giay phep lao dong tai da nang, Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) cho người nước ngoài tại Hồ Chí Minh,Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hồ Chí Minh, Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài, xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thủ tục  xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thutucxincapgiaypheplaodong, giayheplaodong, giấy phép lao động cho người nước ngoài

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, Điều kiện như thế nào mới được cấp giấy phép lao động, điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) tại Đà Nẵng,  Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, Work Permit là gì, dich vu xin cap giay phep lao dong tai da nang, dich vu xin cap giay phep lao dong, dich vu xin cap giay phep lao dong là gì, xin cap giay phep lao dong là gì, thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại đà nẵng, thu tuc xin cap giay phep lao dong, thu tuc xin cap giay phep lao dong tai da nang, Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) cho người nước ngoài tại Đà Nẵng,Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đà Nẵng, Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài, xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thủ tục  xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thutucxincapgiaypheplaodong, giayheplaodong, giấy phép lao động cho người nước ngoài

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động, Xin cấp giấy phép lao động gồm những hồ sơ gì, Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) tại Đà Nẵng,  Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, Work Permit là gì, dich vu xin cap giay phep lao dong tai da nang, dich vu xin cap giay phep lao dong, dich vu xin cap giay phep lao dong là gì, xin cap giay phep lao dong là gì, thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại đà nẵng, thu tuc xin cap giay phep lao dong, thu tuc xin cap giay phep lao dong tai da nang, Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) cho người nước ngoài tại Đà Nẵng,Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đà Nẵng, Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài, xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thủ tục  xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thutucxincapgiaypheplaodong, giayheplaodong, giấy phép lao động cho người nước ngoài

THỦ TỤC LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NGOÀI

THỦ TỤC LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NGOÀI

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) tại Đà Nẵng,  Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, Work Permit là gì, dich vu xin cap giay phep lao dong tai da nang, dich vu xin cap giay phep lao dong, dich vu xin cap giay phep lao dong là gì, xin cap giay phep lao dong là gì, thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại đà nẵng, thu tuc xin cap giay phep lao dong, thu tuc xin cap giay phep lao dong tai da nang, Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) cho người nước ngoài tại Đà Nẵng,Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đà Nẵng, Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài, xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thủ tục  xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thutucxincapgiaypheplaodong, giayheplaodong, giấy phép lao động cho người nước ngoài

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI ĐÀ NẴNG

 Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) tại Đà Nẵng,  Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, xin cấp Giấy phép lao động tại Đà Nẵng, Work Permit là gì, dich vu xin cap giay phep lao dong tai da nang, dich vu xin cap giay phep lao dong, dich vu xin cap giay phep lao dong là gì, xin cap giay phep lao dong là gì, thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại đà nẵng, thu tuc xin cap giay phep lao dong, thu tuc xin cap giay phep lao dong tai da nang, Dịch vụ làm Giấy phép lao động ( Work Permit) cho người nước ngoài tại Đà Nẵng,Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đà Nẵng, Giấy phép lao động cho người nước ngoài, Dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài, xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thủ tục  xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thutucxincapgiaypheplaodong, giayheplaodong, giấy phép lao động cho người nước ngoài

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH TẠI ĐÀ NẴNG

Dịch Vụ Đăng Ký Mã Vạch Tại Đà Nẵng uy tín của DNG Business là dịch vụ đăng ký mã số mã vạch uy tín bao gồm dịch vụ làm msmv tại Đà nẵng, gồm tạo barcode và bar code.

Ma so ma vach, ma vach, msmv, dịch vụ đăng ký mã vach, dịch vụ đăng ký mã số dich vụ đăng ký msmv, dịch vụ đăng ký barcode, dịch vụ đăng ký mã sản phẩm. Dịch vụ đăng ký mã vạch đà nẵng, dịch vụ đăng ký mã vạch tại đà nẵng dịch vụ đăng ký mã vạch ở đà nẵng. Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, dịch vụ đăng ký mã số tại đà nẵng, dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại đà nẵng, dịch vụ đăng ký barcode tại đà nẵng. Dịch vụ đăng ký msmv tại đà nẵng, dịch vụ đăng ký msmv ở đà nẵng, dịch vụ đăng ký msmv ở đà nẵng, công ty đăng ký mã vạch tại đà nẵng, công ty đăng ký mã số mã vạch, công ty đăng ký mã số mã vạch. Địa chỉ đăng ký mã vạch, địa chỉ đăng ký mã số mã vạch, địa chỉ đăng ký msmv, địa chỉ đăng ký barcode, địa chỉ đăng ký barcode tại đà nẵng, địa chỉ đăng ký mã vạch tại đà nẵng, địa chỉ đăng ký msmv tại đà nẵng, địa chỉ đăng ký mã vạch đà nẵng, công ty đăng ký mã vạch đà nẵng, công ty đăng ký mã vạch tại đà nẵng. Công ty đăng ký msmv tại đà nẵng, công ty đăng ký barcode tại đà nẵng, công ty làm mã vạch tại đà nẵng, công ty đăng ký mã số sản phẩm tại đà nẵng, công ty đăng ký mã số sản phẩm ở đà nằng, mã số mã vạch đà nẵng. Đăng ký mã vạch đà nẵng, đăng ký mã sản phẩm đà nẵng, địa chỉ đăng ký mã vạch, đăng ký mã vạch ở đâu hướng dẫn đăng ký mã vạch, hướng dẫn sử dụng mã vạch.

DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ CÔNG BỐ MỸ PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG

Bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp từ năm 2009, đến nay, NHAN SON đã tư vấn thành công cho trên 500 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và các tỉnh thành Việt Nam. DNG là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực công bố mỹ phẩm nhập khẩu, chúng tôi tư vấn thủ tục và soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng mỹ phẩm một cách chính xác và nhanh chóng.

DỊCH VỤ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG

Bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp từ năm 2009, đến nay, NHAN SON đã tư vấn thành công cho trên 500 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và các tỉnh thành Việt Nam. DNG là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực công bố SẢN PHẨM THỰC PHẨM trong nước và nhập khẩu, chúng tôi tư vấn thủ tục và soạn thảo hồ sơ Đủ điều kiện Ap toàn thực phẩm và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm một cách chính xác và nhanh chóng.

DỊCH VỤ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP là nền tảng cho việc phát triển sản xuất, là quyền lợi cốt lõi cho chủ sở hữu KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP. Bài viết sau giới thiệu nội dung, quy trình làm việc, thời gian thực hiện và báo giá DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG.

XIN CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI ĐÀ NẴNG

XIN CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI ĐÀ NẴNG

Xin cấp Giấy phép Phòng cháy chữa cháy- Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cần làm thủ tục xin giấy phép con liên quan tới ngành nghề này. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy áp dụng theo các quy định tại nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

DNG Business xin tổng hợp điều kiện xin giấy xác nhận đủ điều kiện PCCC và hồ sơ xin giấy xác nhận đủ điều kiện PCCC theo quy định hiện hành như sau:

XIN CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI ĐÀ NẴNG

I.  CÁC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Bao gồm:

- Tư vấn thiết kế;

- Tư vấn thẩm định;

- Tư vấn giám sát;

- Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật;

- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

- Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy;

- Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;

- Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

II.  THẨM QUYỀN CẤP, CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC cho doanh nghiệp, cơ sở thuộc các bộ, ngành ở Trung ương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Giám đốc Cảnh sát PCCC cấp tỉnh, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh cấp, đổi, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC cho các doanh nghiệp, cơ sở ở địa phương và những trường hợp do Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH ủy quyền.

III.  ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

STT

Ngành, nghề kinh doanh dịch vụ PCCC

Văn bằng, chứng chỉ của người đứng đầu doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở

Văn bằng, chứng chỉ của cá nhân làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở

Điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh

Tư vấn thiết kế về PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC 

- Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về PCCC;

- Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế về PCCC.

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thiết kế về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản) 

2

Tư vấn thẩm định về PCCC 

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

- Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về PCCC;

- Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thẩm định về PCCC.

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn thẩm định về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

- Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC;

- Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC.

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

4

Tư vấn giám sát về PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

- Có ít nhất 01 cá nhân có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về PCCC;
- Có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì giám sát về PCCC.

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn giám sát về PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC 

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về PCCC

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

6

Tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về PCCC; hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 06 tháng

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về PCCC; hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 06 tháng

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 01 người có trình độ đại học chuyên ngành về PCCC; hoặc trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 06 tháng

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)

9

Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC

Có văn bằng về PCCC hoặc chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Có ít nhất 02 người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất,  phương tiện, thiết bị thực hiện kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC (cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ tiến hành kiểm tra và lập biên bản)


XIN CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI ĐÀ NẴNG
IV.  THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PCCC

1.  Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.

Bước 3: Nhận phiếu biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

Bước 4: Khi cán bộ của cơ quan Cảnh sát PCCC đến kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, cơ sở phải thực hiện theo hướng dẫn, yêu cầu của cán bộ kiểm tra.

Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến cơ quan Cảnh sát PCCC nơi nộp hồ sơ trước đó để nhận kết quả.

Lưu ý: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Cảnh sát PCCC.

2. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC (Mẫu PC21 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an);

- Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở;

- Danh sách cá nhân có chứng chỉ về PCCC phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ PCCC của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;

- Bản sao (có công chứng hoặc có bản gốc kèm theo để đối chiếu) văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân;

- Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

* Lưu ý:

+ Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC phải ghi rõ lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC (tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật...) theo lĩnh vực kinh doanh đã được cấp phép trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

+ Danh sách cá nhân có chứng chỉ về PCCC phải được đóng dấu của doanh nghiệp, cơ sở.

+ Cán bộ của cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ liên hệ, thống nhất với doanh nghiệp, cơ sở về thời gian và nội dung kiểm tra thực tế.

+ Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH xem xét cấp.

3.  Thời hạn giải quyết:Thời hạn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

4.  Lệ phí: Không.

V.  NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI DNG

Vì một thương hiệu DNG Business uy tín và thân thiện, DNG Business luôn cố gắng mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với các giá trị như sau:

 • LINH HOẠT. Chúng tôi có kỹ năng làm việc qua email/zalo/điện thoại.
 • CHÍNH XÁC. Làm đúng nội dung, đúng trình tự và đúng phát luật.
 • PHÍ TỐT NHẤT. Khách hàng yên tâm với phí dịch vụ tốt nhất.
 • NHANH CHÓNG. Công việc tiến hành nhanh chóng và đúng hẹn.
 • TẬN NƠI. Chúng tôi không ngại di chuyển để hỗ trợ.
 • CHU ĐÁO. Tư vấn và nhắc nhở tận tình sau thành lập.
 • HẬU MÃI. Tư vấn miễn phí 12 tháng sau thành lập.
 • THÀNH CÔNG. DNG Business luôn theo đuổi cho đến thành công.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về thủ tục xin cấp Giấy phép Phòng cháy chữa cháy. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục xin cấp Giấy phép Phòng cháy chữa cháy.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

Xem thêm:


THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA TẠI ĐÀ NẴNG (Mới nhất 2023)

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA TẠI ĐÀ NẴNG (Mới nhất 2023)

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa - Du lich trong nước hay quốc tế luôn là nguồn cảm hứng bất tận của mỗi vị khách du lịch. Trong đó kinh doanh lữ hành là hình thức ưa chuộng của các công ty du lịch. Một doanh nghiệp muốn được kinh doanh ngành nghề này cần có Giấy phép kinh danh lữ hành nội địa mới có thể thực hiện tổ chức tour du lịch trong nước phục vụ cho khách Việt Nam tại Việt Nam.

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA TẠI ĐÀ NẴNG

I. CĂN CỨ  PHÁP LÝ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Nội địa, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.

II.  KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA LÀ GÌ?

Kinh doanh lữ hành nội địa là việc thực hiện các hoạt động cũng như thiết lập các chương trình du lịch trọn gói hoặc từng phần và bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho văn phòng đại diện tổ chức thực hiện chương trình, hướng dẫn du lịch.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ cho khách Việt Nam tại Việt Nam.

Công ty có vốn Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài đều có thể được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa theo quy định của Luật du lịch 2017.

III.  ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

-  Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành Nội địa tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Đây cũng là một điều kiện mới của Luật Du lịch năm 2017 đối với hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa. (Trước đây công ty kinh doanh lữ hành nội địa không phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ);

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch Nội địa.

-  Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

-  Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch;Du lịch lữ hành;Quản lý và kinh doanh du lịch.

Lưu ý về ngành nghề khi doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc dữ liệu đăng ký ngành nghề trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải có ngành nghề: Mã ngành 7911: Đại lý du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa. Trường hợp doanh nghiệp chưa có mã ngành 7911 trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cần phải bổ sung ngành nghề này mới thực hiện được thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa.

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA TẠI ĐÀ NẴNG (Mới nhất 2021)

IV. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

1. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Nội địa;

-  Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

-  Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành Nội địa;

-  Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng (Trung cấp đối với nội địa) trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng (trung cấp- nội địa) trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch Nội địa/nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

-  Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

LƯU Ý: Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là quyết định bổ nhiệm một trong các chức danh sau: Chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành

2.  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Thời gian tiến hành thủ tục: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

V. LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Căn cứ vào quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Nội địa, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại việt nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. Lệ phí được chia thành các trường hợp sau:

- Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;

- Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép;

- Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép.

VI. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ là Sở Du Lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở chính;

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

VII.  NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI DNG

Vì một thương hiệu DNG Business uy tín và thân thiện, DNG Business luôn cố gắng mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với các giá trị như sau:

 • LINH HOẠT. Chúng tôi có kỹ năng làm việc qua email/zalo/điện thoại.
 • CHÍNH XÁC. Làm đúng nội dung, đúng trình tự và đúng phát luật.
 • PHÍ TỐT NHẤT. Khách hàng yên tâm với phí dịch vụ tốt nhất.
 • NHANH CHÓNG. Công việc tiến hành nhanh chóng và đúng hẹn.
 • TẬN NƠI. Chúng tôi không ngại di chuyển để hỗ trợ.
 • CHU ĐÁO. Tư vấn và nhắc nhở tận tình sau thành lập.
 • HẬU MÃI. Tư vấn miễn phí 12 tháng sau thành lập.
 • THÀNH CÔNG. DNG Business luôn theo đuổi cho đến thành công.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về thủ tục xin cấp Giấy phép lữ hành Nội địa. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục xin cấp Giấy phép Viấy phép lữ hành Nội địa.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

Bài viết cùng danh mục:Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TẠI ĐÀ NẴNG (Mới nhất 2023)

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TẠI ĐÀ NẴNG (Mới nhất 2023)

Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế - Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Chỉ khi được Tổng Cục du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế một cách hợp pháp.

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TẠI ĐÀ NẴNG

I.CĂN CỨ  PHÁP LÝ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.

II.KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ LÀ GÌ?

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa trừ trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

III.ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

-  Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam:

-  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

-  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

-  Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

-  Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

-  Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch;Du lịch lữ hành;Quản lý và kinh doanh du lịch.

Lưu ý về ngành nghề khi doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc dữ liệu đăng ký ngành nghề trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải có ngành nghề: Mã ngành 7911: Đại lý du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. Trường hợp doanh nghiệp chưa có mã ngành 7911 trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cần phải bổ sung ngành nghề này mới thực hiện được thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TẠI ĐÀ NẴNG (Mới nhất 2021)

IV.THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1.Hồ sơ

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

-  Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

-  Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

-  Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng (Trung cấp đối với nội địa) trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng (trung cấp- nội địa) trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế/nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

-  Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

LƯU Ý: Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là quyết định bổ nhiệm một trong các chức danh sau: Chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành

2.Số lượng hồ sơ

01 (bộ).

3.Thời gian tiến hành thủ tục

10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

V.LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Căn cứ vào quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại việt nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. Lệ phí được chia thành các trường hợp sau:

- Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;

- Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép;

- Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép.

VI.CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ là Tổng Cục Du lịch Hà Nội

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

VII.NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI DNG

Vì một thương hiệu DNG Business uy tín và thân thiện, DNG Business luôn cố gắng mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với các giá trị như sau:

 • LINH HOẠT. Chúng tôi có kỹ năng làm việc qua email/zalo/điện thoại.
 • CHÍNH XÁC. Làm đúng nội dung, đúng trình tự và đúng phát luật.
 • PHÍ TỐT NHẤT. Khách hàng yên tâm với phí dịch vụ tốt nhất.
 • NHANH CHÓNG. Công việc tiến hành nhanh chóng và đúng hẹn.
 • TẬN NƠI. Chúng tôi không ngại di chuyển để hỗ trợ.
 • CHU ĐÁO. Tư vấn và nhắc nhở tận tình sau thành lập.
 • HẬU MÃI. Tư vấn miễn phí 12 tháng sau thành lập.
 • THÀNH CÔNG. DNG Business luôn theo đuổi cho đến thành công.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về thủ tục xin cấp Giấy phép lữ hành quốc tế. Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Thủ tục xin cấp Giấy phép Viấy phép lữ hành quốc tế.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

Bài viết cùng danh mục: Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa

ĐĂNG KÝ AN TOÀN THỰC PHẨM QUÁN CÀ PHÊ TẠI ĐÀ NẴNG

ĐĂNG KÝ AN TOÀN THỰC PHẨM QUÁN CÀ PHÊ TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG

"DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG" - Với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế và lập bản vẽ xin phép xây dựng. Hiểu rõ và nắm vững các quy định về xin phép xây dựng tại Đà Nẵng. 

DNG BUSINESS sẽ giúp bạn có một bản vẽ xin phép xây dựng theo đúng Quy hoạch của từng Quận, Huyện và tận dụng tối đa diện tích, số tầng xây dựng. DNG BUSINESS cũng sẽ tư vấn cho bạn hiểu rõ những phần được phép xây dựng hay sửa chữa mà không vi phạm quy chế xây dựng.

Xem thêm:

I.  ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG?

Tất cả các công trình trước khi thi công đều phải có các loại giấy tờ: Mặt bằng xây dựng, giấy xin phép xây dựng, bản thiết kế xây dựng được phê duyệt, các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường… Do đó, một công trình khi thiếu giấy xin phép xây dựng là không thể khởi công được.

Giấy phép xây dựng hay còn gọi là hồ sơ xin phép xây dựng là bản vẽ thiết kế xây dựng được đơn vị thiết kế có chức năng thiết kế và kiến trúc sư được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp không cần phải xin Giấy phép xây dựng đó là:

 • Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;
 • Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;
 • Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
 • Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
 • Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;
 • Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;
 • Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Hầu hết, công trình xây dựng mới đều phải xin giấy phép giấy dựng và để được cấp Giấy phép xây dựng, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch chi tiết tại địa phương xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt (mỗi địa phương đều có bản quy hoạch chi tiết quyết định tổ chức không gia hệ thống đô thị, nông thôn);

Có thiết kế xây dựng (bản vẽ xây dựng công trình);

Bảo đảm an toàn công trình, công trình lân cận, đảm bảo các vấn đề về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

- Cung cấp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng.

III. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Để DNG Business có thể hỗ trợ dịch vụ được tốt nhất, chính xác và nhanh chóng, khách hàng chỉ cần cung cấp các giấy tờ sau đây:

1. Đối với nhà ở riêng lẻ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ).

Trường hợp, chưa có sổ đỏ mà có một trong số giấy tờ cũ được cấp trước đây chứng minh quyền sử dụng đất với nhà ở sắp xây dựng, DNG Business sẽ thực hiện bao gồm thủ tục làm sổ đỏ để xin giấy phép xây dựng cho khách hàng;

- Bản vẽ thiết kế xây dựng

- Đối với nhà ở có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

2. Đối với công trình không theo tuyến

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ);

Trường hợp khách hàng chưa có sổ đỏ, DNG Business sẽ cung cấp dịch vụ làm Sổ đỏ trước khi làm Giấy phép xây dựng.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng. Bao gồm:

 • Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500
 • Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;
 • Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư (nếu có).

3. Đối với công trình cơ sở tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tránh

Hồ sơ đối với các loại công trình này tương tự như với công trình xây dựng không theo tuyến và kèm theo:

 • Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng
 • Quy mô công trình

IV.  DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI DNG BUSINESS

Với một đội ngũ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng khi có nhu cầu. DNG Business sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng vấn đề môi trường đang gặp phải nhằm hạn chế những sai phạm theo quy định của nhà nước.

Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
 • Tư vấn điều kiện cấp, hồ sơ, nội dung giấy phép xây dựng;
 • Tư vấn điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng;
 • Tư vấn điều kiện khởi công xây dựng công trình;
 • Soạn thảo đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc xin cấp giấy phép;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi tiến trình và báo cáo quá trình cũng như kết quả đến với khách hàng nhanh và sớm nhất;
 • Nhận giấy phép xây dựng và kiểm tra nội dung giấy phép có đúng với thông tin khách hàng;
 • Bàn giao giấy tờ và giấy phép xây dựng cho khách hàng nhanh và sớm nhất.

Ngoài ra, DNG Business mang đến cho bạn:

 • Đội ngũ kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm. Thực hiện nhiều bản vẽ cấp phép xây dựng cho các công trình lớn.
 • Nhanh chóng, chính xác. Không tốn nhiều thời gian chờ duyệt của khách.
 • Luôn xử lý tốt các trường hợp khi xin giấy phép xây dựng phức tạp như: diện tích nhà thực tế không đúng với trên sổ, nhà có tường chung với các nhà kế bên, nhà có cấu kiện dính với nhà kế bên….
 • Tư vấn nhiệt tình, chuẩn xác để bạn hoàn thiện giấy phép xây dựng đúng tiến độ.
 • Tất cả kiến trúc sư tại MM2 đều có chứng chỉ hành nghề.
 • Giá cả hợp lý dành cho mọi đối tượng khách hàng.

Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về lĩnh vực Xây dựng tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG

 

"DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG"Đà Nẵng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đang gặp vấn nạn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Vì vậy mà nhà nước và các cơ quan ban ngành đã đưa ra rất nhiều quy định nhằm cải thiện bảo vệ môi trường. Trong đó các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng cần phải tiến hành quan trắc để đảm bảo cải thiện môi trường. 

Đã từng đảm nhiệm nhiều dự án môi trường lớn tại Đà Nẵng. DNG Business tự hào là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn môi trường.

Xem thêm>>

 

I.DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TẠI DNG BUSINESS

Trong lĩnh vực tư vấn môi trường tùy vào từng đối tượng và nhu cầu mà sẽ có công việc khác nhau. Do đó mà DNG Business đã cung cấp rất nhiều dịch vụ đa dạng cho khách hàng.

Với các dịch vụ này, bạn có thể lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của mình, cũng như đảm bảo được những quy định của nhà nước. 

 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Lập cam kết bảo vệ môi trường
 • Lập đề án bảo vệ môi trường
 • Lập hồ sơ xin giấy phép xả thải
 • Lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả thải
 • Lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm
 • Lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm
 • Lập hồ sơ nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải
 • Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Thiết kế thi công bảo trì vận hành cải tạo hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp

II.LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI DNG BUSINESS

Với quy trình làm việc bài bản theo đúng quy định của nhà nước, với một dịch vụ tốt nhất,… DNG Business đảm bảo sẽ đem đến cho bạn sự hài lòng về chất lượng dịch vụ.

Với một đội ngũ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng khi có nhu cầu. DNG Business sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng vấn đề môi trường đang gặp phải nhằm hạn chế những sai phạm theo quy định của nhà nước.

Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội, địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực thực hiện dự án.;
 • Đánh giá mức độ tác động và ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm môi trường do quá trình xây dựng và hoạt động.;
 • Đề ra biện pháp giảm thiểu ổ nhiễm, phương án xử lý thải, phương án quản lý môi trường và dự phòng sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành;
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường cho dự án.
 • Soạn thảo hồ sơ, báo cáo trình nộp cơ quan chức năng có thẩm quyền;
 • Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng sau trình nộpi;
 • Nhận Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường từ cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.  

Ngoài ra, DNG Business mang đến cho bạn:

 • Cung cấp rất nhiều dịch vụ khác nhau để đem đến sự thuận tiện cho khách hàng.
 • Quy trình thực hiện bài bản, thời gian hoàn thiện nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Một đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, tận tình sẽ giúp đỡ bạn trong mọi vấn đề.
 • Với thao tác làm việc chuyên nghiệp, bài bản, nhanh chóng sẽ giúp bạn hoàn thành nhanh chóng tránh bị phạt.
 • Bạn sẽ được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn với nhiều chương trình tri ân khách hàng.
 • Bạn có thể liên hệ ngay với đơn vị bất kỳ lúc nào khi cần.

DNG Business với hơn nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Đơn vị tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong và uy tín trên thị trường từ Bắc vào Nam. Nếu bạn muốn được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất thì hãy liên hệ ngay với DNG Business. Đơn vị sẽ đem đến cho bạn sự hài lòng.

Hãy liên hệ DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Dịch vụ tư vấn Môi trường tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG

ĐĂNG KÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG

ĐĂNG KÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Dịch vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng

Dịch vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng

Dịch vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng - Theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 thì kể từ ngày 1/1/2015, Hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường sẽ được thay đổi tên thành Kế hoạch bảo vệ môi trường. Vậy kế hoạch bảo vệ môi trường là? Hãy cùng DNG Business tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

1.  Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ?

- Kế hoạch bảo vệ môi trường: theo luật bảo vệ môi trường 2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo Luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 này.

- Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó doanh nghiệp có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

- Hồ sơ môi trường này chỉ lập 1 lần trước khi tiến hành triển khai dự án.

2. Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

- Lập kế hoạch bảo vệ môi trường để đáp ứng được những vấn đề sau:

 • Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường
 • Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế - xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường
 • Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp

3. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

-   Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

 • Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

-   Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

 • Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;
 • Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

Lưu ý: Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

4. Thời gian xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường

Trong thời hạn 10 ngày làm việc,cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

5.  Dịch vụ tại DNG Business

DNG Business là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn môi trường. Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội, địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực thực hiện dự án.;
 • Đánh giá mức độ tác động và ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm môi trường do quá trình xây dựng và hoạt động.;
 • Đề ra biện pháp giảm thiểu ổ nhiễm, phương án xử lý thải, phương án quản lý môi trường và dự phòng sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành;
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường cho dự án.
 • Soạn thảo hồ sơ, báo cáo trình nộp cơ quan chức năng có thẩm quyền;
 • Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng sau trình nộpi;
 • Nhận Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường từ cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.     

Kinh nghiệm của DNG Business:

Quý doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm về cách lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Hãy liên hệ trực tiếp DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về thủ tục thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình 

Dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng

Dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng

Dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng- DNG Business chuyên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), làm báo cáo giám sát môi trường, làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chi tiết và các dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường khác cho các doanh nghiệp.

1. Đề án bảo vệ môi trường là gì? Tại sao phải thực hiện Đề án bảo vệ môi trường?

Các doanh nghiệp trước khi xây dựng, lắp đặt nhà máy và trước khi thực hiện tăng quy mô công suất thì phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường để phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Tuy nhiên có một số doanh nghiệp chưa hiểu rõ các quy định pháp luật nên triển khai xây dựng nhà máy, nâng quy mô công suất của dự án mà không triển khai lập báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường. Những doanh nghiệp này sẽ bị phạt theo quy định và bắt buột phải lập đề án môi trường.

Do vậy các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng luật môi trường tranh thủ thực hiện đề án để hoàn chỉnh hồ sơ môi trường.

2. Thời điểm lập Báo cáo tác động môi trường

Khoản 2 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 (“Luật Bảo vệ môi trường 2014”) quy định việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn “chuẩn bị dự án”. Đồng thời, Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM sẽ là căn cứ để cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“IRC”).

3. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM được quy định tại phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP ( quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường).

Tại phụ lục II này bao gồm nhóm các dự án về xây dựng, nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt, dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dự án về dầu khí, dự án về xử lý, tái chế chất thải, dự án về cơ khí, luyện kim, dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác.

Trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ( Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bới dự án;

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hãy tiến hành lập bổ sung ngay đề án bảo vệ môi trường chi tiết để tránh vi phạm pháp luật.

4. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Giấy tờ pháp lý

Bản vẽ

-  Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh

-  Thỏa thuận địa điểm xây dựng

-  Giấy phép sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương

-  Hợp đồng đấu nối/ Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải vào khu công nghiệp.

-  Thuyết minh dự án đầu tư/ báo cáo nghiên cứu khả thi/ tài liệu tương đương của dự án.

-  Báo cáo khảo sát địa chất công trình

-  Các quyết định hoặc văn bản liên quan đầu tư dự án

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể

- Bản vẽ phân khu chức năng

- Bản vẽ vị trí

- Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải

- Bản vẽ mặt cắt đứng

5. Thời gian Phê duyệt Đề án môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.

- Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6.  Dịch vụ tại DNG Business

DNG Business là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn môi trường. Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Khảo sát tại khu vực dự án và khu vực xung quanh dự án;
 • Lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí, nước thải tại khu vực dự án;
 • Thống kê các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình hoạt động;
 • Thống kê và đánh giá các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án;
 • Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và quản lý, giảm thiểu chất thải;
 • Tổng hợp số liệu và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.        

Kinh nghiệm của DNG Business:

Quý doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Hãy liên hệ trực tiếp DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về thủ tục thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình 

Dịch vụ báo cáo tác động môi trường tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo tác động môi trường tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo tác động môi trường tại Đà Nẵng Khi quý doanh nghiệp đang trong giai đoạn xin giấy phép xây dựng chắc hẳn sẽ quan tâm đến các thủ tục xin giấy phép môi trường:

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường

Lập hồ sơ nghiệm thu môi trường hoặc xin giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận

1.Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường (gọi tắt là ĐTM) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường 2014, việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án (Khoản 2 Điều 19).

2.Vì sao phải báo cáo tác động môi trường (ĐTM)

Hiện nay, nhiều công trình xây dựng mọc lên nhanh chóng. Từ đó, môi trường phải chịu những biến đổi trực tiếp. Thực trạng đáng báo động hiện nay là vấn đề ô nhiễm môi trường đang leo thang. Bởi vậy, việc đánh giá tác động môi trường là rất cần thiết trước khi tiến hành bất cứ một dự án nào. Vậy, Lập báo cáo hoàn thành ĐTM để đáp ứng được các vấn đề sau:

 • Thực hiện chính sách phát triển KT-XH bền vững không làm ảnh hưởng đến môi trường.

 • Tạo nên hệ thống xã hội phát triển bền vững lâu dài với KT-XH và môi trường.

 • Để hoàn tất thủ tục pháp lý sau khi đã thực hiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

3.Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

 Bao gồm:

 • Nhóm dự án sử dụng đất liên quan đến các khu được xếp hạng cấp quốc gia.

 • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ, Quốc Hội.

 • Dự án liên quan đến chuyển đổi đất rừng, đất trồng lúa.

 • Nhóm các dự án về xây dựng như: khu dân cư, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, siêu thị, chợ, hệ thống nước, kênh mương,…

 • Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng: xi măng, gạch ngói, sắt thép, nhựa, bê tông, gạch ốp,…

 • Nhóm các dự án về giao thông: công trình giao thông ngầm, cáp treo, đường sắt, đường ô tô, đường cao tốc, bến xe, cảng,…

 • Nhóm các dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ như xây dựng nhà máy phóng điện hạt nhân, nhiệt điện, nhà máy phong điện, quang điện, thủy điện,…

 • Nhóm các dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt như cấp thoát nước phục vụ nông lâm ngư nghiệp, kè bờ sông, biển,…

 • Nhóm các dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản như cát, sỏi đá, các loại vật liệu san lấp mặt bằng, đất hiếm, các khoáng chất có tính phóng xạ,…

 • Nhóm các dự án về dầu khí như xây dựng nhà máy, hoạt động khai thác…

 • Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải: chất thải rắn, chất thải nhựa, chất thải tái chế, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp hay khu đô thị,…

 • Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim như xây dựng các nhà máy, cơ sở sản xuất, sửa chữa,…

 • Nhóm các dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ

 • Nhóm các dự án sản xuất, chế biến thực phẩm: giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, chế biến lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc,…

 • Nhóm các dự án chế biến nông sản: thuốc lá, tinh bột sắn, tinh bột các loại, các loại hạt như hạt điều, cà phê, cacao,…

 • Nhóm các dự án chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi như nuôi trồng thủy sản, xây dựng chế biến thức ăn chăn nuôi,…

 • Nhóm dự án sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật như nhà máy sản xuất, kho chứa thuốc,…

 • Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo như xây dựng cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc, sản xuất dược phẩm, thuốc thú y,…

 • Nhóm các dự án sản xuất giấy và văn phòng phẩm: giấy, bao bì cát tông các loại, …

 • Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc: xây dựng các cơ sở, nhà máy nhuộm, dệt, may mặc…

 • Nhóm các dự án khác như xây dựng cơ sở chế biến mủ cao su, vệ sinh súc rửa tàu, phá dỡ tàu cũ,..

Và được quy định cụ thể hơn tại Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

4.Hồ sơ, giấy tờ cần thiết lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Giấy tờ pháp lý

Bản vẽ

-  Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh

-  Thỏa thuận địa điểm xây dựng

-  Giấy phép sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương

-  Hợp đồng đấu nối/ Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải vào khu công nghiệp.

-  Thuyết minh dự án đầu tư/ báo cáo nghiên cứu khả thi/ tài liệu tương đương của dự án.

-  Báo cáo khảo sát địa chất công trình

-  Các quyết định hoặc văn bản liên quan đầu tư dự án

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể

- Bản vẽ phân khu chức năng

- Bản vẽ vị trí

- Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải

- Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải

- Bản vẽ mặt cắt đứng

5.Cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các Bộ khác

- Ủy ban nhân dân tỉnh

- Sở Tài nguyên và Môi trường

6.Dịch vụ tại DNG Business

DNG Business là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn môi trường. Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn.

 • Điều tra, khảo sát, thu nhập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội.

 •  Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án.

 • Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn. Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu nhập, đánh giá nhanh.

 • Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường – xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

 •  Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQVN phường, xã, thị trấn nơi thực hiện dự án.

 • Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Kinh nghiệm của DNG Business:

Quý doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Hãy liên hệ trực tiếp DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về thủ tục thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình 

 

Dịch Vụ Đánh Giá Tác Động Môi Trường Tại Đà Nẵng

Dịch Vụ Đánh Giá Tác Động Môi Trường Tại Đà Nẵng

Dịch vụ đánh giá tác động môi trường tại Đà Nẵng - Lập các hồ sơ môi trường rất quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trước khi vào hoạt động.

Bởi vì theo quy định của pháp luật môi trường qua hàng loạt các thông tư nghị định được ban hành yêu cầu các doanh nghiệp phải lập hồ sơ môi trường để đánh giá các tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình xây dựng, hoạt động của cơ sở.

Từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp nhất để hạn chế tác động đến môi trường đồng thời giảm nguồn kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được cơ quan quản lý môi trường chấp thuận trước khi tiến hành xây dựng và đi vào hoạt động.

1.Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường (gọi tắt là ĐTM) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường 2014, việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án (Khoản 2 Điều 19).

2.Mục đích của việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Hiện nay, nhiều công trình xây dựng mọc lên nhanh chóng. Từ đó, môi trường phải chịu những biến đổi trực tiếp. Thực trạng đáng báo động hiện nay là vấn đề ô nhiễm môi trường đang leo thang. Bởi vậy, việc đánh giá tác động môi trường là rất cần thiết trước khi tiến hành bất cứ một dự án nào.

Theo như khái niệm, mục đích của đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chính là để đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm bảo vệ môi trường khi tiến hành triển khai dự án. Việc đánh giá tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Chủ dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và phải được sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

3.Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

 Bao gồm:

 • Nhóm dự án sử dụng đất liên quan đến các khu được xếp hạng cấp quốc gia.
 • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ, Quốc Hội.
 • Dự án liên quan đến chuyển đổi đất rừng, đất trồng lúa.
 • Nhóm các dự án về xây dựng như: khu dân cư, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, siêu thị, chợ, hệ thống nước, kênh mương,…
 • Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng: xi măng, gạch ngói, sắt thép, nhựa, bê tông, gạch ốp,…
 • Nhóm các dự án về giao thông: công trình giao thông ngầm, cáp treo, đường sắt, đường ô tô, đường cao tốc, bến xe, cảng,…
 • Nhóm các dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ như xây dựng nhà máy phóng điện hạt nhân, nhiệt điện, nhà máy phong điện, quang điện, thủy điện,…
 • Nhóm các dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt như cấp thoát nước phục vụ nông lâm ngư nghiệp, kè bờ sông, biển,…
 • Nhóm các dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản như cát, sỏi đá, các loại vật liệu san lấp mặt bằng, đất hiếm, các khoáng chất có tính phóng xạ,…
 • Nhóm các dự án về dầu khí như xây dựng nhà máy, hoạt động khai thác…
 • Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải: chất thải rắn, chất thải nhựa, chất thải tái chế, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp hay khu đô thị,…
 • Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim như xây dựng các nhà máy, cơ sở sản xuất, sửa chữa,…
 • Nhóm các dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ
 • Nhóm các dự án sản xuất, chế biến thực phẩm: giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, chế biến lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc,…
 • Nhóm các dự án chế biến nông sản: thuốc lá, tinh bột sắn, tinh bột các loại, các loại hạt như hạt điều, cà phê, cacao,…
 • Nhóm các dự án chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi như nuôi trồng thủy sản, xây dựng chế biến thức ăn chăn nuôi,…
 • Nhóm dự án sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật như nhà máy sản xuất, kho chứa thuốc,…
 • Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo như xây dựng cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc, sản xuất dược phẩm, thuốc thú y,…
 • Nhóm các dự án sản xuất giấy và văn phòng phẩm: giấy, bao bì cát tông các loại, …
 • Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc: xây dựng các cơ sở, nhà máy nhuộm, dệt, may mặc…
 • Nhóm các dự án khác như xây dựng cơ sở chế biến mủ cao su, vệ sinh súc rửa tàu, phá dỡ tàu cũ,..

Và được quy định cụ thể hơn tại Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

4.Dịch vụ tại DNG Business

DNG Business là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn môi trường. Khi sử dụng dịch vụ tại DNG Business, Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn.

 • Điều tra, khảo sát, thu nhập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội.

 •  Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án.

 • Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn. Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu nhập, đánh giá nhanh.

 • Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường – xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

 •  Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQVN phường, xã, thị trấn nơi thực hiện dự án.

 • Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Kinh nghiệm của DNG Business:

Quý doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm về báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM. Hãy liên hệ trực tiếp DNG Business qua HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về thủ tục thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình 

 

CẤP MỚI GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG

CẤP MỚI GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG

Xin cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại Đà Nẵng, Thủ tục xin cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, Thủ tục xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo quy định mới nhất 2019, Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh rượu, Giấy Phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, Điều kiện và thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ, Dịch vụ xin cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ mới nhất 2019, Làm giấy phép để hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu, Rượu và thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ trong kinh doanh, đơn đề nghị cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tiêu dùng tại chỗ, dịch vụ làm giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ,  giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại chỗ, giấy phép kinh doanh rượu bia thuốc lá

XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU TẠI ĐÀ NẴNG

XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU TẠI ĐÀ NẴNG

Xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu tại Đà Nẵng, Thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu, Thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu theo quy định mới nhất 2019, Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh rượu, Giấy Phép Bán Lẻ Rượu, Điều kiện và thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, Dịch vụ xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu mới nhất 2019, Làm giấy phép để hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu, Rượu và thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ trong kinh doanh, đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu, giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ, dịch vụ làm giấy phép bán lẻ rượu,  giấy phép bán lẻ rượu tại chỗ, giấy phép kinh doanh rượu bia thuốc lá

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
Mobile: 0915.888.404
Website: danangnet.vn

SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0833.888.404
Website: hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
Điện thoại: 02422612929
Mobile: 0899.888.404
Website: www.hno.vn

 

GỌI NGAY

0915.888.404