TIN TỨC, THỜI SỰ

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt tồn tại ở Agribank

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt tồn tại ở Agribank

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đối với niên độ ngân sách năm 2017, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank được nêu tên khá nhiều trong nội dung kết quả kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức tài chính ngân hàng.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG; 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng<<< 

Báo cáo cho biết, tính đến cuối năm 2017, Agribank đạt được các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động, đảm bảo các chỉ tiêu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, khả năng thanh toán, giới hạn tín dụng cấp cho khách hàng, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn… theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng này cũng kinh doanh có lãi với lợi nhuận trước thuế đạt 4.528 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt 7,2%.

Tuy nhiên, mặt khác, Agribank cũng được gọi tên trong danh sách đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Theo kiểm toán, nhà băng này đã đầu tư 2.391 tỷ đồng vào 6 công ty con trong đó có tới 5/6 công ty con lỗ lũy kế, bao gồm Công ty ALC I lỗ 713 tỷ đồng, Công ty ALC II lỗ 12.464 tỷ đồng (đã xong thủ tục phá sản), Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam lỗ 469 tỷ đồng, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam lỗ 113 tỷ đồng, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản lỗ 6,3 tỷ đồng.

Agribank chỉ nhận được 12 tỷ đồng cổ tức/lợi nhuận được chia cho năm 2017 và phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính bằng 30,37% giá trị đầu tư.

Ngoài ra, Agribank cũng đầu tư khác 47 tỷ đồng vào Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - đơn vị đã được Ngân hàng Nhà nước mua lại giá 0 đồng.

Không chỉ đầu tư thiếu hiệu quả, Agribank cũng hạch toán doanh thu, thu nhập, chi phí chưa phù hợp, chính xác khi hạch toán thừa lãi dự thu 136 tỷ đồng. Ngân hàng vẫn còn 9 lô đất diện tích 16.911 m2 chưa được sử dụng.

Cùng với đó, việc phân loại nợ chưa phù hợp, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác; còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay; hỗ trợ lãi suất sai quy định.

Kiểm toán Nhà nước đã phải điều chỉnh giảm dư nợ nhóm 1 là 1.254,5 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 2 là 703,6 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 3 là 55,4 tỷ đồng, giảm dư nợ nhóm 4 là 100,4 tỷ đồng, tăng dư nợ nhóm 5 là 595,9 tỷ đồng; điều chỉnh tăng chi phí dự phòng cụ thể 341,5 tỷ đồng, giảm chi phí dự phòng chung 4,9 tỷ đồng.

Mặc dù là ngân hàng lớn, tuy nhiên Agribank vẫn còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay như thẩm định thiếu chặt chẽ, chứng từ giải ngân không đầy đủ, chưa giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay, định kỳ chưa đánh giá lại tài sản đảm bảo... Năm 2017, Agribank còn hỗ trợ lãi suất sai quy định số tiền 3,03 tỷ đồng. 

 

 

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch phát triển chính phủ điện tử

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch phát triển chính phủ điện tử

Nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 844/QĐ-BTC về kế hoạch hành động triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 2025.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG; 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng<<< 

Quyết định 844/QĐ-BTC nêu rõ lộ trình phát triển chính phủ điện tử của Bộ Tài chính trải qua 2 giai đoạn, từ 2019-2020 và 2021-2025. Đối với giai đoạn từ 2019-2020, Bộ Tài chính đặt ra 8 mục tiêu là, hoàn thiện khung pháp lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; ban hành các văn bản quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong ngành; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, DN; 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN.

Trong khi đó, giai đoạn 2021-2025 Bộ Tài chính đặt ra 7 mục tiêu cụ thể. Ngoài việc tiếp tục phát triển các hệ thống nền tảng chính phủ điện tử, kết nối với hệ thống thông tin của các nước ASEAN và một số nước khác, thì 100% giao dịch trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính được xác thực điện tử. Bên cạnh đó, tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;  90% người dân và DN hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 60% các hệ thống thông tin liên quan đến người dân, DN được liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; 90% hồ sơ công việc tại được xử lý trên môi trường mạng…

 

 

Vốn FDI vào Việt Nam tăng 69,1% so cùng kỳ

Vốn FDI vào Việt Nam tăng 69,1% so cùng kỳ

Con số này vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố trong Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2019. Trong đó, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG; 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng<<< 

Cụ thể, theo báo cáo này, tính đến ngày 20/5/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018.Đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký của 5 tháng trong vòng 4 năm trở lại đây (năm 2016 đạt 10,1 tỷ USD; năm 2017 đạt 12,1 tỷ USD và năm 2018 đạt 9,9 tỷ USD).

Báo cáo cũng cho biết, nếu như trong 4 tháng đầu năm phần điều chỉnh vốn giảm so với cùng kỳ thì 5 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư đã tăng ở cả 3 hợp phần. Theo đó, cả nước có 1.363 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 6,46 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2018; có 505 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,63 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018; có 3.160 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 7,65 tỷ USD, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ và chiếm 45,7% tổng vốn đăng ký. Không tính lượt góp vốn 3,85 tỷ USD của nhà đầu tư Hồng Kông thì tổng giá trị vốn góp vẫn tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng sự gia tăng về nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực ĐTNN cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Theo đó, xuất khẩu khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 70,4 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 69,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 69,5 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu. Điều này cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu của khu vực ĐTNN đã tăng về mặt giá trị, nhưng lại giảm về tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2018 (5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu kể cả dầu thô tăng 15%; xuất khẩu không kể dầu thô tăng 15,8%). Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 52,85 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 56,9% kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2019, khu vực ĐTNN xuất siêu 12,73 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 11,85 tỷ USD không kể dầu thô. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 13,28 tỷ USD, xuất siêu của khu vực ĐTNN không bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước, do đó cả nước nhập siêu 548 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2019.

Trong 5 tháng đầu năm, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 12 tỷ USD, chiếm 71,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,138 tỷ USD, chiếm 8,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 864 triệu USD, chiếm 5,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư, đã có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,08 tỷ USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,62 tỷ USD, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,09 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 55 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 4,79 tỷ USD, chiếm 28,6% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 2,78 tỷ USD, chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký hơn 1,25 tỷ USD chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư.

Về đầu tư ra nước ngoài, báo cáo cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 183 triệu USD. Trong đó, có 55 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 98,3 triệu USD; có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 84,8 triệu USD.

Trong số các lĩnh vực đầu tư, thì hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là lĩnh vực dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 81,9 triệu USD, chiếm 44,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực ngân hàng đứng thứ hai với 37,1 triệu USD và chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư; thông tin và truyền thông đứng thứ ba với gần 31 triệu USD, chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư; còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác. Xét theo địa bàn,Tây Ban Nha là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư. Hoa Kỳ xếp thứ hai với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 44,3 triệu USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư. Campuchia xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư 38 triệu USD, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Malaysia, Nam Phi, Canada...

 

 

Doanh số bán ô tô của Honda Việt Nam năm 2019 tăng trưởng 150%, đạt mức cao kỷ lục

Doanh số bán ô tô của Honda Việt Nam năm 2019 tăng trưởng 150%, đạt mức cao kỷ lục

Sản lượng bán hàng của HVN trong năm tài chính 2019 đều tăng trưởng trong 2 lĩnh vực ô tô và xe máy.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Chiều ngày 23/5/2019, tại buổi tổng kết hoạt động tài chính 2019 và kế hoạch phát triển năm tài chính 2020 của Honda Việt Nam (HVN), ông Keisuke Tsuruzono – Tổng giám đốc HVN cho biết, thị trường ô tô và xe máy đang trên đà phát triển và Việt Nam là thị trường chiến lược của Honda.

Trong năm tài chính 2019, sản lượng bán hàng bao gồm xe máy, ô tô và sản phẩm máy động lực của toàn tập đoàn đạt khoảng 31,8 triệu xe.

Đối với vực kinh doanh xe máy, sản lượng bán hàng xe máy toàn cầu đạt 20,2 triệu xe (tăng 3,5% so với cùng kỳ năm tài chính 2018) chủ yếu nhờ tăng trưởng ở châu Á, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam.

Trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, sản lượng bán hàng ô tô toàn cầu của Honda đạt 5,32 triệu xe (tăng 2,4% so với năm tài chính 2018), trong đó tăng trưởng chính tại thị trường Trung Quốc và Nhật Bản.

Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm động lực, sản lượng đạt 6,3 triệu sản phẩm (tăng 0,6% so với năm tài chính 2018).

Honda kỳ vọng rằng năm tài chính 2020 sẽ duy trì được sản lượng ở cả lĩnh vực kinh doanh xe máy và máy động động lực, mục tiêu tương ứng là 20,25 triệu xe máy và 6,39 triệu sản phẩm máy động lực.

Riêng mảng ô tô, do ảnh hưởng thuế tiêu thụ tại Nhật Bản cũng như nhu cầu tiêu dùng giảm ở thị trường Mỹ, dự đoán sản lượng ô tô sẽ giảm nhẹ.

Tại thị trường Việt Nam, tổng dung lượng thị trường xe máy trong năm tài chính 2019 đạt khoảng 3,37 triệu xe (tăng khoảng 2,7 so với kỳ trước). Trong đó, doanh số bán hàng của HVN đạt mức 2,56 triệu xe, tăng 7,6% so với năm tài chính 2018, thị phần đạt 76,8%.

Về xuất khẩu, bên cạnh việc tập trung hoạt động kinh doanh trong nước, trong kỳ vừa qua, sản lượng xuất khẩu xe nguyên chiếc (CBU) đạt 153.000 xe, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 368 triệu USD bao gồm cả xuất khẩu xe nguyên chiếc và phụ tùng, tăng 11,2% so với năm tài chính 2018.

Trong năm tài chính 2020, HVN sẽ đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu xe nguyên chiếc lên 156.000 chiếc, tăng khoảng 2% so với năm tài chính 2019. HVN dự đoán dung lượng thị trường xe máy tiếp tục ổn định và HVN sẽ giữ vững doanh số và thị phần trên thị trường.

Theo ông Keisuke Tsuruzono, năm tài chính 2019 đánh dấu sự trở lại của ngành công nghiệp ô tô khi môi trường và các điều kiện kinh doanh đã dần ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô trong nước phát triển.

Tổng dung lượng thị trường đạt 355.592 xe, trong đó, mảng xe du lịch đạt hơn 266.000 xe, tăng 45% so với kỳ trước.

Với HVN, năm tài chính 2019 cũng đánh dấu bước phát triển của lĩnh vực kinh doanh ô tô với doanh số bán ra đạt 32.218 xe, tăng 150% so với kỳ trước, cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường xe du lịch, đồng thời tạo nên kỷ lục về doanh số kể từ khi HVN tham gia vào mảng sản xuất và kinh doanh ô tô Việt Nam.

 

 

Samsung sẽ lãi thêm ít nhất 1 tỷ USD nhờ 'thảm họa Huawei'

Samsung sẽ lãi thêm ít nhất 1 tỷ USD nhờ 'thảm họa Huawei'

Được lợi chỗ này, nhưng hãng điện tử Hàn Quốc cũng có thể chịu thiệt chỗ khác.

Samsung Electronics là một trong những hãng sẽ hưởng lợi sau vụ việc Mỹ cấm vận Huawei , sau khi vào thứ 4 vừa qua nhiều nhà mạng Nhật Bản thông báo sẽ không bán sản phẩm mới nhất hãng điện tử Trung Quốc này.

Tuy vậy các nhà phân tích cũng nói rằng Samsung nên cẩn thận vì vụ việc này cũng có thể là con dao 2 lưỡi, và hãng này cũng có thể 'chịu nhiệt' khi nó ảnh hưởng tới toàn bộ thị trường smartphone nói chung. Samsung cũng có một hệ thống cung cấp linh kiện cho Huawei, và sẽ bị giảm doanh thu nếu như Huawei suy thoái.

Huawei và Samsung là 2 nhà sản xuất smartphone lớn nhất Thế giới, và hiện đang cạnh tranh ở mọi thị trường. Huawei đang có lợi thế ở sân nhà Trung Quốc của họ, còn Samsung lại phát triển mạnh mẽ ở thị trường Mỹ, nơi mà các công ty của Trung Quôc đã bị giới hạn từ lâu.

Lee Seung-woo, một nhà phân tích tại công ty đầu tư và bảo mật Eugene nói rằng Samsung có thể tăng lãi lên thêm 1.13 tỷ USD nếu như giành được 50% trong con số 100 triệu máy/năm mà Huawei đã có được ở các thị trường ngoài Trung Quốc, tương ứng với số tiền lợi nhuận tăng 14.1% cho mảng thiết bị di động.

Ông Lee chia sẻ: "Mảng sản xuất smartphone của Huawei sẽ giảm một cách nhanh chóng ở các thị trường quốc tế, sau khi hãng này mất đối tác phần mềm chủ lực (Google), đây chính là cơ hội để Samsung phục hồi sản phẩm của mình, sau một thời gian dài bị Huawei xâm chiếm."

Vào quý một năm nay, mảng smartphone của Samsung giảm 8% xuống còn 72 triệu đơn vị, trong khi đó Huawei đã tăng tới 50% và đạt 59.1 triệu đơn vị.

Samsung vẫn giữ vị trí đứng đầu với thị phần lên tới 21%, nhưng Huawei cũng đã phát triển nhanh chóng và đạt được 17%. Cổ phiếu của Samsung đã tăng 2.74% trong thứ 3 tuần này, ngay sau khi tin Google cắt quan hệ với hãng đối thủ Huawei.

 

 

Kiến nghị thu hồi văn bản có thể gây thất thu 1.000 tỷ đồng tiền thuế

Kiến nghị thu hồi văn bản có thể gây thất thu 1.000 tỷ đồng tiền thuế

Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam cho rằng, văn bản số 384 về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh của Công ty Grab Taxi có thể gây thất thu thuế.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Ông Nguyễn Văn Quyền – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam (VATA) có công văn gửi Tổng cục Thuế đề nghị thu hồi, sửa đổi văn bản số 384/TCT-TNCN ngày 8/2/2017 vì cho rằng, sau hơn 2 năm ban hành thực hiện có nhiều kẽ hở. Ý kiến của doanh nghiệp vận tải, Hiệp hội Taxi Hà Nội, TPHCM phản ánh những bất hợp lý, kẽ hở để Grab và một số đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải lợi dụng, gây thất thu ngân sách Nhà nước và tạo thế cạnh tranh không công bằng trong vận tải.

Theo ông Quyền, Quyết định 24/QĐ-BGTVT ngày 7/1/2016 của Bộ GTVT có nội dung quy định công việc và trách nhiệm của các đơn vị tham gia thí điểm Grabcar thì chỉ có các doanh nghiệp “hợp tác xã” thuộc đối tượng được tham gia vào kế hoạch thí điểm và giao Công ty TNHH Grab Taxi xây dựng thỏa thuận hợp tác với các điều kiện rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định về chi phí sử dụng phần mềm kết nối, điều kiện thanh toán chi phí…

Tuy nhiên, chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của công ty Grab Taxi theo văn bản 384/TCT-TNCN ngày 8/2/2017 lại quy định phần doanh thu được chia từ hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đây là sai sót nghiêm trọng, do việc xác định sai về bản chất của ngành nghề kinh doanh.

Xét về bản chất thì Grab Taxi kinh doanh về công nghệ: Cụ thể ở đây là công nghệ kết nối giữa vận tải và hành khách. Chi phí thuê dịch vụ kết nối bên vận tải hạch toán vào chi phí; doanh thu tính thuế kinh doanh vận tải thì bên vận tải kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành.

Doanh thu của Grab về dịch vụ cho thuê công nghệ kết nối giữa vận tải và hành khách thì Grab kê khai và nộp thuế theo ngành nghề mà Grab kinh doanh và quy định của pháp luật.

Về khai và nộp thuế, Công ty Grab Taxi có trách nhiệm, khai nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tổ chức kinh doanh vận tải có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo quy định hiện hành, kinh doanh vận tải khách theo hình thức taxi hiện nay chỉ có các doanh nghiệp, hợp tác xã được phép kinh doanh.

Trong kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng thì ngoài doanh nghiệp, hợp tác xã còn có “hộ kinh doanh”; và trong các hợp tác xã thì có hợp tác xã quản lý tập trung, có hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ; nay Tổng cục thuế lại cho phép “cá nhân” nên không thống nhất; cách hiểu khác nhau.

Văn bản của VATA cho rằng: Qua nắm thông tin của các Hiệp hội thì các hợp tác xã, người kinh doanh vận tải đều nói là thuế do Grab Taxi nộp, nhưng Grab thì nói Grab Taxi chỉ nộp thuế phần doanh thu được chia sẻ.

“Chính kẽ hở này nên với hơn 50.000 xe tham gia Grab thì mỗi năm Nhà nước có thể thất thu khoảng 1.000 tỷ đồng tiền thuế” - ông Quyền cho biết.

Hiện nay, trong ngành vận tải có nhiều ứng dụng đặt xe tương tự như Grab đang được các đơn vị vận tải ứng dụng như: G7, Liên minh Taxi Việt, Be, Emdi… Các đơn vị vận tải vẫn thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện hành (không thực hiện theo văn bản 384).

Vì vậy, VATA đề nghị Tổng cục Thuế thu hồi hoặc sửa đổi văn bản 384/TCT-TNCN và tổ chức thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế (nếu có gian lận, trốn thuế); thông báo công khai cho các đơn vị vận tải taxi, Hiệp hội vận tải các địa phương biết.

 

 

Vàng thế giới lên cao nhất trong 1 tuần khi chứng khoán toàn cầu lao dốc

Vàng thế giới lên cao nhất trong 1 tuần khi chứng khoán toàn cầu lao dốc

Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục tăng nhẹ lên mức đóng cửa cao nhất trong 1 tuần vào ngày thứ Năm (23/05), chủ yếu nhờ đà lao dốc trên các thị trường chứng khoán toàn cầu do dự báo bất đồng thương mại Mỹ - Trung sẽ kéo dài, MarketWatch đưa tin.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Kim loại quý cũng tìm thấy hỗ trợ sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố 1 ngày trước đó cho thấy các thành viên có vẻ hài lòng với lập trường kiên nhẫn về lãi suất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng vàng giao tháng 6 tiến 11.20 USD(tương đương 0.9%) lên 1,285.40 USD/oz, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 16/05/2019, dữ liệu từ FactSet cho thấy. Hợp đồng này đã khởi sắc hôm thứ Tư (22/05) và tiếp tục tăng trong phiên giao dịch điện tử, khi biên bản họp của Fed công bố.

Theo CNBC, cũng trong ngày thứ Năm, hợp đồng vàng giao ngay cộng 1% lên 1,285.63 USD/oz.

Vàng tiếp tục tăng giá vào ngày thứ Năm khi các chỉ số chứng khoán Mỹ lao dốc. Chứng khoán châu Âu và châu Á cũng chìm trong sắc đỏ. Chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – lùi 0.2% xuống 97.889, góp phần thúc đẩy vàng, vốn được neo giá theo đồng bạc xanh.

Biên bản cuộc họp ngày 30/04 – 01/05 từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC)  công bố vào ngày thứ Tư (22/05) cho thấy các thành viên FOMC đồng ý rằng trạng thái bất động có thể kéo dài “một thời gian”.

“Lãi suất đang ổn định, nếu không thể giảm xuống vào cuối năm nay”, ông Wright nói.

“FOMC cũng có thể buộc phải bổ sung vào bảng cân đối kế toán khi xung đột thuế quan Mỹ - Trung bước vào giai đoạn bế tắc và nhu cầu của Trung Quốc đối với trái phiếu Chính phủ Mỹ bắt đầu chấm dứt. Đây đều là yếu tố tác động tích cực đến sự phục hồi của vàng”, ông Wright chia sẻ.

Về dữ liệu kinh tế công bố vào ngày thứ Năm, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống 211,000 người, nhưng các doanh nghiệp Mỹ tăng trưởng trong tháng 5 với tốc độ thấp nhất kể từ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử, với chỉ số sản xuất IHS Markit giảm từ 52.6 trong tháng 4 xuống 50.6 trong tháng này. Doanh số bán nhà ở mới trong tháng 4 ở mức 673,000 nhà , rớt 6.9% so với tháng 3.

Trong số các kim loại trên sàn Comex, hợp đồng bạc giao tháng 7 tiến 1.1% lên 14.613 USD/oz. Hợp đồng đồng giao tháng 7 nhích gần 0.1% lên 2.681 USD/lb.

Trong khi đó, hợp đồng bạch kim giao tháng 7 lùi 0.7% xuống 799.50 USD/oz. Hợp đồng paladi giao tháng 6 mất 0.4% còn 1,307.80 USD/oz.

Diễn biến giá vàng giao ngay 3 phiên vừa qua

Diễn biến giá vàng giao ngay trên sàn New York

 

 

 

Nhận diện thách thức và giải pháp cơ cấu lại NSNN và nợ công tại Việt Nam

Nhận diện thách thức và giải pháp cơ cấu lại NSNN và nợ công tại Việt Nam

Bên lề Hội nghị PEMNA, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trả lời phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí xung quanh những chủ đề được thảo luận tại Hội nghị cũng như ý nghĩa các vấn đề này đối với việc thực hiện cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững ở Việt Nam hiện nay.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Hội nghị toàn thể PEMNA năm 2019 có chủ đề “Cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”. Xin ông cho biết chủ đề này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam?

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Hôm nay Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Ngân hàng thế giới và Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế về diễn đàn quản lý, chọn chủ đề đó là “Cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững” để phục vụ đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đây là một diễn đàn để Việt Nam trao đổi những thách thức cũng như kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược của mình, đó là tái cơ cấu lại nền tài chính quốc gia, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu ngân sách và nợ công, đảm bảo an ninh an toàn cho nền tài chính quốc gia.

Trong thời gian qua thực hiện chiến lược này chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, đó là chúng ta đã phục hồi được tỷ lệ động viên vào ngân sách đạt trên 23,5% GDP, quan trọng hơn tỷ lệ thu nội địa đạt trên 80% GDP. Tỷ lệ thu thu từ dầu khí hay tài nguyên khoáng sản chỉ còn dưới 4%.

Về quản lý nợ công, chúng ta đã đạt được bước tiến đáng kể khi giảm bội chi NS từ 5% trước đây xuống dưới 3,5% cho 2 năm gần đây. Trong đó, quyết toán 2017 tỷ lệ này chỉ còn 2,74% GDP. Nhờ vậy, nợ công giảm từ 63,8% năm 2015-2016 xuống 58,4% vào năm 2018. Đáng chú ý, chủ yếu nợ công đó từ việc phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước với thời hạn trên 10 năm, mức lãi suất khá hợp lý khoảng 4,6-4,72%.

Như vậy, có thể thấy rằng chủ đề của Hội nghị PEMNA 2019 có nội dung quan trọng và cũng chính là mục tiêu Việt Nam đang kiên định thực hiện trong thời gian qua và trong giai đoạn sắp tới.

Xin ông cho biết vai trò và lợi ích của Việt Nam khi tham gia vào Mạng lưới Quản lý chi tiêu công tại châu Á (PEMNA)? Và với vai trò là nước chủ nhà của Hội nghị toàn thể PEMNA 2019, Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ đạt được điều gì thông qua Hội nghị năm nay?

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Như tôi đã nói ở trên, tuy đạt được kết quả ban đầu, nhưng nền tài chính ngân sách Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức. Thông qua Hội nghị chúng ta có thể trao đổi, làm việc với các đối tác, học tập kinh nghiệm các nước giải quyết những thách thức của nền tài chính. Trong đó, thách thức quan trọng là thách thức liên quan đến chính sách động viên, làm thế nào để chính sách động viên thu ngân sách trên cơ sở khuyến khích được DNVVN và siêu nhỏ, chống được chuyển giá, mở rộng cơ sở thuế thực hiện tỷ lệ động viên nhằm khuyến khích nền kinh tế phát triển.

Thứ hai, tiếp tục cơ cấu lại nợ công, các nước trong khu vực chỉ nợ công 48%, chúng ta dù đã giảm nhưng tỷ lệ nợ công vẫn còn cao, chiếm 58% GDP. Như vậy, cần tiếp tục hạ tỷ lệ này để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững. Đồng thời tiếp tục cơ cấu lại nợ công.

Thứ ba, quản lý chi tiêu NS sao cho giải quyết được tình trạng giải ngân chậm, sử dụng không hiệu quả trong đầu tư công, quản lý NS qua đầu ra, tăng đầu tư công trong chi tiêu NS. Làm sao đạt được tỷ lệ bền vững 27-28% như năm 2017-2018.

Thứ tư, xây dựng Kho bạc quản lý chi tiêu NS hiện đại, thực hiện quan hệ giao dịch của kho bạc với tổ chức, người dân theo cấp độ 3, 4 hướng tới xây dựng kho bạc điện tử.

Thứ năm, từng bước cùng các bộ ngành thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo khu vực công trong toàn xã hội, đồng thời chuyển đổi từ kho bạc điện tử sang kho bạc số trong thời gian 3-5 năm tới. Đây là những vấn đề thách thức sẽ được thảo luận trong HN này để tìm ra giải pháp.

 

 

Hôm nay 23/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Hôm nay 23/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

​​Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, hôm nay (23/5), Quốc hội sẽ thảo luận về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Cụ thể, trong buổi sáng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự ánLuật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Cuối giờ sáng các cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đầu giờ chiều, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Tiếp đến, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thư viện.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thư viện, các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

 

 

Ông Nguyễn Thành Nam: Việt Nam đang đứng trước thời cơ 'giành độc lập” về công nghệ!

Ông Nguyễn Thành Nam: Việt Nam đang đứng trước thời cơ 'giành độc lập” về công nghệ!

“Bản chất của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là cuộc chiến về công nghệ. Mỹ cho rằng Trung Quốc đã ăn cắp chất xám của mình. Cũng có thể là thật. Bằng cách nào đó trong thời gian rất ngắn Trung Quốc đã có được những công nghệ mà Mỹ tích luỹ hàng trăm năm. Đấy là bài học của chúng ta”, ông Nguyễn Thành Nam, cựu CEO FPT nói với Trí Thức Trẻ.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

"Make in Vietnam" là khẩu hiệu được Bộ TTTT đặc biệt nhấn mạnh tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đầu tháng 5 với mục tiêu hướng đến một đất nước hùng cường.

 

"Nội hàm của cụm từ này muốn thể hiện những sản phẩm công nghệ được sáng tạo tại Việt Nam,thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam", Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng nói, bởi ông cho rằng nếu cứ tập trung gia công, lắp ráp, Việt Nam rất khó thực hiện được những khát vọng của mình.

Phía Bộ TTTT, dù đã giải thích rất kỹ về ý nghĩa và tính toán truyền thông của khẩu hiệu này, dù vậy, "Make in Vietnam" đến nay vẫn khiến cộng đồng có nhiều tranh cãi. Nhưng với những người trong giới công nghệ lâu năm như ông Nguyễn Thành Nam, Founder của Funix, cựu CEO FPT thì những tranh luận về tính đúng/sai của slogan, là điều thừa thãi.

"Đây là một tuyên bố mạnh mẽ của Chính phủ về quyết tâm giành độc lập về mặt công nghệ, vốn là điều khó trước đây. Khẩu hiệu này theo tôi là được ra đời đúng thời điểm", ông Nguyễn Thành Nam nói.

Thời điểm ở đây có nghĩa là việc đất nước đang trở thành một trung tâm thu hút đầu tư của cả thế giới. "Nếu không ai quan tâm đầu tư thì sẽ không thể tự có công nghệ được", ông Nam khẳng định.

Thế và lực của Việt Nam cũng ngày một được khẳng định, theo ông Nam. Đây là một thuận lợi, một thời cơ lớn cho "quyết tâm giành độc lập về công nghệ", bởi chỉ khi thế nước mạnh, Việt Nam mới có thể đàm phán "tất tay" với các nước khác. "Độc lập là buộc phải chiến đấu, giành lấy chứ không phải tự nhiên mà có được".

Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng là thời cơ cho Việt Nam trong việc chinh phục mục tiêu này do xung đột của hai cường quốc về bản chất là cuộc chiến công nghệ.

 

 

Vàng thế giới khởi sắc khi chứng khoán Mỹ sụt giảm

Vàng thế giới khởi sắc khi chứng khoán Mỹ sụt giảm

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ vào ngày thứ Tư (22/05), một ngày sau khi ghi nhận mức thấp nhất trong gần 3 tuần, khi kim loại quý tìm thấy hỗ trợ từ đà sụt giảm của chứng khoán Mỹ, MarketWatch đưa tin.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Giá các hợp đồng vàng tiếp tục tăng lên trong phiên giao dịch điện tử, ngay sau khi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ngày 30/04 -01/05 được công bố, cho thấy các thành viên bỏ phiếu có vẻ hài lòng với lập trường kiên nhẫn về lãi suất.

“Các thành viên Ủy ban cho thấy cách tiếp cận kiên nhẫn của họ đối với lãi suất, và lưu ý rằng một số rủi ro bất lợi đối với tăng trưởng vẫn còn”, George Gero, Giám đốc điều hành tại RBC Wealth Management, nhận định. “Tất cả đều như dự báo, nhưng vàng và bạc đã hoạt động tương đối tốt mặc dù chỉ số đồng USD dao động quanh mốc 98”.

 Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, trước khi biên bản họp được công bố, hợp đồng vàng giao tháng 6 nhích 1 USD (tương đương gần 0.1%) lên 1,274.20 USD/oz. Trong phiên giao dịch điện tử sau khi biên bản cuộc họp của Fed công bố, hợp đồng này dao động ở mức 1,274.30 USD/oz.

Theo CNBC, cũng trong ngày thứ Tư, hợp đồng vàng giao ngay gần như đi ngang ở mức 1,273.68 USD/oz.

Vàng tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Tư khi các chỉ số chứng khoán Mỹ nhuốm sắc đỏ, với Dow Jones rớt 70 điểm, tương đương 0.3% khi các hợp đồng vàng chốt phiên.

Vàng hầu như không thể đạt được đà tăng mạnh trong bối cảnh sự không chắc chắn về thương mại Mỹ - Trung tiếp diễn, vốn thường hỗ trợ hoạt động mua vàng.

“Mặc dù có sự không chắc chắn về đàm phán thương mại, nhưng nhà đầu tư lại không có nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn như vàng”, Naeem Aslam, Giám đốc phân tích thị trường tại TF Global Markets, cho hay.

Ông Aslam chỉ ra dữ liệu cho thấy chứng chỉ quỹ SPDR Gold ETF đã ghi nhận dòng vốn rút ra lớn nhất kể từ năm 2016, với số tiền vượt quá 926 triệu USD chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 5/2019. Đáng chú ý, tuần trước, dòng tiền vào là 120 triệu USD, tốt hơn so với tuần trước đó có dòng tiền ra là 303 triệu USD.

“Thay vào đó, vàng đã mất giá do sức mạnh của đồng USD và xu hướng này vẫn còn mạnh mẽ”, ông Aslam nói.

Vào ngày thứ Tư, Chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – gần như đi ngang tại mức 98.056, nhưng đã tăng 0.6% từ đầu tháng đến nay.

Ngoài ra, về vấn đề thương mại, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho biết vào cuối ngày thứ Ba (21/05) rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán thương mại, nhưng Mỹ còn thiếu quyết đoán. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đang cố gắng vực dậy tinh thần của đất nước, với lời kêu gọi người dân Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc trường chinh mới để đối mặt với khả năng xung đột thương mại với Mỹ kéo dài.

Trong số các kim loại trên sàn Comex, hợp đồng bạc giao tháng 7 tiến 0.3% lên 14.449 USD/oz. Hợp đồng paladi giao tháng 6 nhích gần 0.1% lên 1,313.50 USD/oz.

Trong khi đó, hợp đồng đồng giao tháng 7 mất 1.3% còn 2.678 USD/lb. Hợp đồng bạch kim giao tháng 7 lùi 1.2% xuống 805.30 USD/oz.

 

 

Sụt gần 3%, dầu WTI chứng kiến phiên giảm mạnh nhất trong gần 3 tuần

Sụt gần 3%, dầu WTI chứng kiến phiên giảm mạnh nhất trong gần 3 tuần

Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh vào ngày thứ Tư (22/05), với dầu WTI ghi nhận phiên tồi tệ nhất trong gần 3 tuần, sau khi dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho biết dự trữ dầu thô nội địa tiếp tục tăng, trái ngược với dự báo giảm trước đó, MarketWatch đưa tin.

“Mặc dù nhập khẩu giảm mạnh, nhưng hoạt động lọc dầu thấp hơn so với mức năm trước đã khiến dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng tuần thứ 2 liên tiếp – hiện vọt hơn 37 triệu thùng, tương đương 8.5%, trong 9 tuần qua”, Matt Smith, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData, nhận định.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 trên sàn Nymex sụt 1.71 USD (tương đương 2.7%) xuống 61.42 USD/thùng, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 02/05/2019, dữ liệu từ FactSet cho thấy.

Hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 trên sàn Luân Đôn mất 1.19 USD (tương đương 1.7%) còn 70.99 USD/thùng.

Cả dầu WTI và dầu Brent đều ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 13/05/2019.

Vào ngày thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nguồn cung dầu thô nội địa vọt 4.7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17/05/2019, cao hơn dự báo tăng 2.4 triệu thùng của Viện Xăng dầu Mỹ (API), nhưng trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 2 triệu thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts. Đây cũng là tuần tăng thứ 2 liên tiếp của dự trữ dầu thô tại Mỹ.

Báo cáo còn cho thấy tổng sản lượng dầu thô nội địa ước tính đạt 12.2 triệu thùng/ngày trong tuần trước, tăng 100,000 thùng so với tuần trước đó.

Bên cạnh đó, dữ liệu của EIA cũng cho biết dự trữ xăng vọt 3.7 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn dự báo tăng 1 triệu thùng từ một cuộc thăm dò. Còn dự trữ các sản phẩm chưng cất cộng 800,000 thùng trong tuần trước, trái ngược so với dự báo giảm 1 triệu thùng từ cuộc thăm dò của Platts.

Phil Flynn, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group, cho biết thị trường đã chứng kiến “một loạt các vấn đề về lọc dầu”, và có “những vấn đề ràng buộc với Kênh vận chuyển Houston”. Cũng có ý kiến cho rằng “các nhà máy lọc dầu đang dự trữ vì họ lo ngại nguồn cung bị thắt chặt trong vài tuần tới”, ông Flynn nói.

Dầu WTI suy yếu hôm thứ Ba (21/05), khi xung đột thương mại Mỹ - Trung gây sức ép lên triển vọng nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, căng thẳng ở khu vực Trung Đông đã cung cấp một số hỗ trợ cho dầu Brent.

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông lại bùng lên sau khi phiến quân Houthi có liên hệ với Iran ở Yemen vào ngày thứ Ba đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào một sân bay và căn cứ quân sự của Ả-rập Xê-út bằng một máy báy ném bom không người lái, một cuộc tấn công được Ả-rập Xê-út thông báo khi căng thẳng ở Trung Đông vẫn “nóng” giữa Tehran và Mỹ. 

Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng xăng giao tháng 6 lùi 1.4% xuống 1.991 USD/gallon. Hợp đồng dầu sưởi giao tháng 6 mất 1.5% còn 2.049 USD/gallon.

Hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 6 sụt 2.7% xuống 2.543 USD/MMBtu.

 

 

 

Hàng trăm cổ phiếu không mua nổi… ly trà đá

Hàng trăm cổ phiếu không mua nổi… ly trà đá

Theo thống kê của Vietstock, hai sàn HOSE và HNX hiện có 131 cổ phiếu có thị giá dưới 5,000 đồng/cp, tính theo giá đóng cửa ngày 13/05. Với thị giá thấp như vậy, thanh khoản của các cổ phiếu này ra sao? Nhà đầu tư đầu tư các cổ phiếu này liệu có mang lại lợi nhuận?

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Thấy gì ở các cổ phiếu giá rẻ?                                                   

Xét về thanh khoản, trong 131 cổ phiếu nói trên, 84 cổ phiếu có khối lượng giao dịch (KLGD) khớp lệnh bình quân chưa đến 100,000 cp/ngày trong năm 2018, mặc dù thị giá rất thấp. Tuy nhiên, cổ phiếu thị giá thấp không đồng nghĩa với việc không có thanh khoản. Vẫn có 47 cổ phiếu có KLGD khớp lệnh bình quân hơn 100,000 cp/ngày trong năm 2018.

Điều đáng lưu ý là, đa số cổ phiếu nói trên đều giảm giá trong năm vừa qua. Trong 131 cổ phiếu thì có đến 98 cổ phiếu giảm giá, 3 cổ phiếu đứng yên, chỉ có 30 cổ phiếu tăng giá trong năm qua, tính đến hết ngày 13/05/2019.

 

 

Chính phủ trình sửa hai Luật kinh doanh bảo hiểm và Sở hữu trí tuệ

Chính phủ trình sửa hai Luật kinh doanh bảo hiểm và Sở hữu trí tuệ

Chiều 20/5, các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, thảo luận tại tổ về Dự án Luật này.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chiều 20/5, các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, thảo luận tại tổ về dự án luật này.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Góp phần đảm bảo sự tương thích với các cam kết quốc tế

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nêu rõ việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ theo trình tự, thủ tục rút gọn là cần thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc thi hành đầy đủ, nghiêm túc các cam kết quốc tế; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, việc ban hành Luật sẽ góp phần bảo đảm sự tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP).

Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm tập trung vào một số vấn đề như: Bổ sung các quy định về giải thích từ ngữ đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đánh giá rủi ro bảo hiểm; tính toán bảo hiểm; giám định tổn thất bảo hiểm; hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm; sửa đổi, bổ sung quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội-nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; bổ sung quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm…

Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm một số vấn đề chính: Sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát biên giới…

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Ủy ban Pháp luật thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Về phạm vi điều chỉnh, dự án Luật sửa đổi, bổ sung 7 điều thuộc 5 chương của Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm bổ sung quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm để thực hiện cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo Hiệp định CPTPP và sửa đổi Phụ lục 4 của Luật Đầu tư để xác định dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đồng thời, sửa đổi, bổ sung 11 điều thuộc 8 chương của Luật Sở hữu trí tuệ để thực thi các cam kết trong 8 điều của Hiệp định CPTPP theo 4 nhóm vấn đề lớn, bao gồm: Sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ủy ban Pháp luật tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, vì các quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ cũng chính là những nội dung đã được Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 xác định cần sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong Hiệp định CPTPP liên quan đến bảo hiểm và sở hữu trí tuệ. Nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, số lượng các điều, khoản của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo dự án Luật không nhiều và có chung mục đích để thực hiện Hiệp định CPTPP, do đó, Ủy ban Pháp luật nhất trí với đề nghị của Chính phủ về áp dụng hình thức “một luật sửa nhiều luật” để sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan của hai luật nêu trên.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng nội dung dự thảo Luật về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu thực hiện Hiệp định CPTPP theo đúng lộ trình thực hiện các cam kết liên quan đến bảo hiểm và sở hữu trí tuệ, phù hợp với nội dung được xác định; bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan để tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo luật cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp để trình Quốc hội xem xét, thông qua. 

 

 

Vàng thế giới xuống đáy gần 3 tuần khi đồng USD khởi sắc

Vàng thế giới xuống đáy gần 3 tuần khi đồng USD khởi sắc

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ vào ngày thứ Ba (21/05), khi chứng khoán toàn cầu phục hồi và đồng USD mạnh lên một chút, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng và đẩy giá kim loại xuống mức đóng cửa thấp nhất trong gần 3 tuần, MarketWatch đưa tin

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng vàng giao tháng 6 lùi 4.10 USD (tương đương 0.3%) xuống 1,273.20 USD/oz, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 02/05/2019.

Theo CNBC, cũng trong ngày thứ Ba, hợp đồng vàng giao ngay mất 0.4% còn 1,272.55 USD/oz.

“Đồng USD đã tăng so với các đồng tiền khác, vì vốn đã tăng vào đồng USD thay vì vàng”, Jeff Wright, Phó Chủ tịch điều hành tại GoldMining, cho hay. Chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – nhích 0.1% lên 98.022 khi các hợp đồng vàng chốt phiên.

“Không có nhiều thông tin kinh tế có ý nghĩa trong tuần này, hướng đến ngày Tưởng niệm Liệt sĩ Mỹ (Memorial Day) nên hoạt động thị trường đã giảm”, ông Wright cho biết. “Vàng thậm chí còn suy yếu trong tuần này”.

Đà tăng gần đây của vàng được hỗ trợ bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và nỗi lo về những bất ổn chính trị khác, bao gồm mối đe dọa leo thang quân sự giữa Mỹ và Iran và việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

“Bất chấp lo ngại về cuộc chiến thương mại, sự không chắc chắn về Brexit và các cuộc bầu cử sắp diễn ra ở châu Âu, nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn của nhà đầu tư vẫn ở mức vừa phải”, Carlo Alberto De Casa, Giám đốc phân tích tại ActivTrades, nhận định.

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều khởi sắc trong phiên ngày thứ Ba, với hầu hết các thị trường chứng khoán ở châu Âu và Trung Quốc đểu tăng điểm.

Các hợp đồng vàng tương lai xoay sở để xóa bớt đà sụt giảm hồi đầu phiên sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán nhà ở sẵn có của Mỹ giảm 0.4% so với tháng 3 xuống 5.19 triệu trong tháng 4.

>>>Xem thêm Chiến lược đầu tư nào sẽ có xu hướng gia tăng trong năm 2019?, Sửa đổi một số điều kiện về công ty đại chúng phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế<<<

Các tài sản rủi ro, như chứng khoán, dường như đã tăng sau khi Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ cấp giấy phép 90 ngày đối với một số công ty để tiếp tục xuất khẩu cho Công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc.

Trong số các kim loại trên sàn Comex, hợp đồng bạc giao tháng 7 hạ 0.2% xuống 14.41 USD/oz. Hợp đồng đồng giao tháng 7 lùi 0.4% xuống 2.715 USD/lb.

Hợp đồng paladi giao tháng 6 mất 1.4% còn 1,312.50 USD/oz. Trong khi đó, hợp đồng bạch kim giao tháng 7 tiến 0.2% lên 815.40 USD/oz.

Diễn biến giá vàng giao ngay 3 phiên vừa qua

An Trần

FILI

 

 

Những thành phố trả lương cao nhất thế giới

Những thành phố trả lương cao nhất thế giới

San Francisco (Mỹ) năm nay vượt Zurich (Thụy Sĩ) để giữ vị trí thành phố có mức thu nhập trung bình tháng cao nhất thế giới.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Deutsche Bank vừa công bố báo cáo Mapping the World’s Prices 2019, đánh giá chi phí sinh hoạt và chất lượng sống của cư dân tại 56 thành phố trên thế giới có liên quan đến thị trường tài chính toàn cầu. Theo đó, San Francisco (Mỹ) đã vượt Zurich (Thụy Sĩ) để giữ vị trí thành phố có mức lương cao nhất, với trung bình sau thuế hơn 6.500 USD một tháng. Xếp sau là Zurich (Thụy Sĩ), New York, Boston và Chicago (Mỹ).

 

>>>Xem thêm Chiến lược đầu tư nào sẽ có xu hướng gia tăng trong năm 2019?, <<<

5 năm qua, San Francisco đã tăng 7 bậc trong tiêu chí này. "Tốc độ tăng trưởng nhanh trong ngành công nghệ của Mỹ đã giúp San Francisco đánh bại các thành phố khác về thu nhập", báo cáo của Deutsche Bank cho biết, "Dù chi phí sinh hoạt ở đây vẫn tăng lên mỗi năm, các tiêu chí giá cả khác chúng tôi theo dõi cũng vậy, thành phố này vẫn còn đỡ đắt đỏ hơn nhiều nơi khác trên thế giới". Báo cáo tính toán lương trung bình, đồng nghĩa các thành phố lớn sẽ có thứ hạng cao hơn, do tập trung nhiều người có thu nhập cao hơn.

Trong khảo sát này, Deutsche Bank đổi giá các hàng hóa và dịch vụ sang USD. Vì thế, sự chuyển biến chủ yếu đến từ việc đôla Mỹ tăng giá trong 5 năm qua, giúp các thành phố Mỹ cải thiện vị trí so với các thành phố khác. Giai đoạn này, đồng bạc xanh đã mạnh lên 20% so với euro và 23% so với bảng Anh.

Dù vậy, Zurich vẫn nắm ngôi đầu trong nhiều tiêu chí. Thành phố này đứng số một về chất lượng cuộc sống, giá cả hàng hóa - dịch vụ và chi phí hẹn hò.

Báo cáo của Deutsche Bank được công bố hàng năm, bắt đầu từ 2012. Họ xếp hạng các thành phố trên nhiều tiêu chí, gồm chất lượng cuộc sống, chi phí hẹn hò, lương tháng, tiền thuê nhà hàng tháng, giá iPhone, giá truy cập Internet, giá một cốc cappuccino, chi phí đi nghỉ cuối tuần và các sản phẩm tạo ra thói quen xấu (bia và thuốc lá).

Hà Thu

VNEXPRESS

 

 

Quá muộn để dừng dùng nguồn vốn ODA?

Quá muộn để dừng dùng nguồn vốn ODA?

Dù thừa nhận ODA là nguồn vốn có nhiều lợi thế, như lãi suất thấp, thời gian trả nợ dài nhưng cũng không thể phủ nhận nguồn vốn ODA cũng là loại hàng hóa “khuyến mãi” trọn gói với nhiều góc khuất, trong đó cả lợi ích lẫn mất mát luôn đi cùng.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Tuổi Trẻ Online đã thông tin về kết quả kiểm toán năm 2018 được Kiểm toán Nhà nước công bố cho thấy hàng loạt dự án ODA điều chỉnh quy mô, tăng vốn đầu tư từ vài ngàn đến vài chục ngàn tỉ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt.

Một loạt các vấn đề đang xảy ra đối với một số dự án ODA như trả lương chuyên gia nước ngoài cao, kiểm soát tỉ giá không tốt, chọn phương thức thanh toán bất lợi, tính thuế sai quy định... đã biến nhiều dự án vay vốn ưu đãi ODA trở nên đắt đỏ. Tuy nhiên, một số ý kiến chuyên gia cho rằng có lẽ đã quá muộn để dừng dùng nguồn vốn ODA.

Thi công dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, đoạn đi qua ga Ba Son

>>>Xem thêm Chiến lược đầu tư nào sẽ có xu hướng gia tăng trong năm 2019?, <<<

Theo TS Trần Ngọc Thơ, việc phía Việt Nam phải tuân thủ theo các điều kiện của nhà tài trợ nên "lợi thì cũng có lợi, nhưng mất mát lại quá lớn".

Ông Thơ cho rằng không khó để nhận thấy, với sự hỗ trợ tối đa về chính trị và nguồn lực tài chính từ chính quyền trung ương của một số nước, các nước chủ nhà rất dễ phải theo chiến lược "ép mua trọn gói " (bundling strategy) từ nguồn vốn ODA.

Chẳng hạn để nhận được ODA, nước chủ nhà bị đề nghị phải nhận nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng là người nước ngoài; hoặc phải trả nợ vay bằng các nguồn nguyên liệu thô; hay phải cho phép họ phát triển các dự án bất động sản ở những vị trí đắc địa hoặc nhạy cảm.

Thậm chí là những đề xuất thanh toán bằng đồng tiền nước ngoài trong giao dịch thương mại.

"Nói ngắn gọn, đây là một chiến lược mà các nước phải chịu đánh đổi bằng cách thế chấp tương lai cho một số nhà tài trợ vốn ODA. Tất cả những điều này, hơn nữa trong bối cảnh nợ công có xu hướng tăng cao, nên đặt vấn đề dừng, thậm chí dừng hẳn tiếp nhận vốn ODA lúc này e rằng cũng đã quá muộn", ông Thơ nêu quan điểm.

 

Thi công dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đoạn đi qua quận 9

Tuy nhiên, nếu thay ODA bằng nguồn vốn tư nhân trong nước dưới các hình thức hợp tác công tư, như BT chẳng hạn, ông Thơ cũng lưu ý khả năng phát sinh nhiều vấn đề lớn.

"Trong bối cảnh tư bản thân hữu và lợi ích nhóm tràn lan hiện nay, liệu chủ trương đổi đất lấy hạ tầng, dưới "cái gọi là" dừng tiếp nhận vốn ODA có tốt hơn?", ông Thơ đặt vấn đề.

Dưới góc nhìn của ông Thơ, nguồn tài trợ nào cho phát triển cơ sở hạ tầng cũng có những vấn đề lớn và để lại những hệ lụy quá lớn trong dài hạn nếu không có những thay đổi thể chế phù hợp.

Chính vì vậy theo ông Thơ, vấn đề hiện nay là ngoài việc đặt vấn đề lựa chọn nguồn tài trợ nào là tối ưu, cũng nên đặt vấn đề làm thế nào để kiểm soát lợi ích nhóm và vấn đề công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và hình phạt thích đáng nếu để xảy ra tham nhũng và lãng phí.

TRẦN VŨ NGHI

TUỔI TRẺ

 

 

Vì sao ông lớn bán lẻ Pháp, Đức tạm biệt Việt Nam?

Vì sao ông lớn bán lẻ Pháp, Đức tạm biệt Việt Nam?

Nhiều đại gia bán lẻ phương Tây như Metro, Parkson, Auchan… đều phải chia tay Việt Nam vì đuối sức trong cạnh tranh với đối thủ.

Thị trường bán lẻ Việt Nam (VN) liên tiếp chứng kiến sự ra đi của các tập đoàn bán lẻ hàng đầu châu Âu dù đây được đánh giá là thị trường đầy hấp dẫn với sức mua ngày càng tăng cao.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Tập đoàn hàng đầu nước Pháp ra đi

Chủ tịch Tập đoàn Auchan Retail, ông Edgard Bonte, vừa cho biết đã quyết định bán 18 siêu thị tại VN sau gần năm năm có mặt, nhường thị trường cho nhà bán lẻ khác. Ông tiết lộ năm năm hoạt động tại thị trường Việt chỉ thu về cho doanh nghiệp 45 triệu euro (50,4 triệu USD) vào năm ngoái và vẫn đang trên đà thua lỗ.

Bà Vũ Thị Kim Nương, Giám đốc truyền thông Auchan VN (Auchan), giải thích thêm nguyên nhân khiến Auchan rút khỏi thị trường VN là do kết quả kinh doanh không đạt lợi nhuận, thua lỗ. Đại diện đơn vị này cũng cho hay đang tiến hành đàm phán với các đơn vị bán lẻ tại VN để nhượng lại hệ thống cửa hàng của tập đoàn bán lẻ nổi tiếng nước Pháp này.

Bước chân vào VN từ năm 2015, không giống nhiều chuỗi bán lẻ khác, Auchan chọn cách bắt tay với các tập đoàn bất động sản lớn để hợp tác xây dựng siêu thị ngay chính tại chung cư của chủ đầu tư. Hệ thống siêu thị này từng lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USDvới tham vọng mở 300 siêu thị và cửa hàng tại nước ta.

Thế nhưng đến nay mới có 18 siêu thị được mở tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh. Đáng chú ý, tập đoàn bán lẻ nổi tiếng của Pháp từng nhiều lần thay đổi nhận diện thương hiệu từ S.Mart thành Simply và nay là Auchan nhưng vẫn không thay đổi được doanh thu, thậm chí còn rơi vào vòng thua lỗ và buộc phải bán đi. Theo một số nhân viên tại siêu thị Auchan Hoàng Văn Thụ, họ sẽ phải nghỉ làm khi các siêu thị này chính thức đóng cửa.

Auchan không phải là ông lớn nước ngoài duy nhất tạm biệt thị trường Việt. Trước Auchan, hãng phân phối Casino Group (Pháp) cũng đã bán lại hệ thống siêu thị Big C VN cho Tập đoàn Central Group của gia tộc tỉ phú Thái Chirathivat với tổng giá trị thương vụ lên tới 1,05 tỉ USD.

Một thương vụ đình đám khác là Tập đoàn TCC của Thái Lan đã mua lại toàn bộ cơ sở bán buôn của Tập đoàn Metro (Đức) tại VN với tất cả trung tâm và các bất động sản liên quan trị giá 655 triệu euro. Trước khi chuyển nhượng, Metro có 19 trung tâm thương mại tại 14 tỉnh, thành; năm kho trung chuyển và tổng cộng khoảng 3.600 nhân viên.

Tập đoàn này chia tay VN sau nhiều năm kinh doanh không khả quan và thương hiệu Metro biến mất khỏi thị trường sau khi được bán lại cho đối tác Thái, khi bị đổi tên thành Mega Market VN.

>>>Xem thêm Chiến lược đầu tư nào sẽ có xu hướng gia tăng trong năm 2019?, <<<

Thị trường hấp dẫn nhưng đành chia tay

TS Đào Xuân Khương, chuyên gia tư vấn phân phối bán lẻ, cho rằng có nhiều lý do khiến các đại gia bán lẻ ngoại tạm biệt thị trường nước ta. Ví dụ, các siêu thị Auchan thường nằm ở các tòa nhà, khu chung cư. Với việc chọn địa điểm này, độ nhận biết về thương hiệu rất hạn chế, chỉ xoay quanh khu chung cư đó.

Thứ hai, Auchan chỉ đơn thuần là siêu thị mua sắm nên chỉ thu hút được khách hàng lân cận, không thu hút được khách hàng xa tới vui chơi kết hợp mua sắm vào cuối tuần. Thứ ba, Auchan chưa có nhiều giải pháp để kéo khách hàng đến như nhiều siêu thị khác, dẫn tới khách hàng rất vắng, doanh thu thấp và không có lợi nhuận.

 “Nhìn chung mô hình kinh doanh của Auchan là không hiệu quả. Mở siêu thị, chi phí sẽ rất lớn về mặt bằng, tồn kho cao… trong khi doanh số không đủ bù đắp nên việc rút khỏi thị trường cũng là điều dễ hiểu” - TS Đào Xuân Khương bình luận.

Chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang cũng đánh giá tính hiệu quả trong quản trị của Auchan chưa thật sự tốt: “Qua trực tiếp khảo sát, tôi nhận thấy chất lượng, kỷ luật dịch vụ và chọn lựa quản lý nguồn cung cấp là những điểm yếu của hệ thống siêu thị này. Mặt khác, Auchan vào VN hơi muộn, khi mà thị trường bán lẻ ở phân khúc siêu thị đại chúng đã gần như được lấp đầy”.

Vị chuyên gia này cũng nhận xét Auchan bị kẹp cứng giữa những Co.opmart, Big C và Lotte nhưng lại không định vị được sự khác biệt. “Chính vì thế, dù Auchan là tập đoàn nổi tiếng của Pháp nhưng bị lu mờ trước trào lưu Hàn Quốc với siêu thị Lotte Mart; Nhật Bản với siêu thị Aeon, Family Mart… đang chinh phục khắp châu Á” - ông Quang nhìn nhận.

Đối thủ mới đáng gờm

Các chuyên gia đều có chung nhận định thời gian tới thị trường bán lẻ VN sẽ khó thu hút thêm các tập đoàn bán lẻ châu Âu ở phân khúc đại chúng bởi phân khúc này đang bị cạnh tranh quyết liệt. Tuy vậy, với phân khúc siêu thị hàng hiệu thì các thương hiệu hàng đầu Âu-Mỹ vẫn chiếm ưu thế. Với phân khúc siêu thị đại chúng, các tập đoàn ở khu vực lân cận như Thái Lan, Hàn Quốc nhìn thấy cơ hội và khả năng tiếp cận của mình rõ rệt hơn so với các tập đoàn ở xa như Đức, Pháp.

“Tuy nhiên, thị trường bán lẻ VN ở phân khúc siêu thị đại chúng sẽ phát triển không theo kiểu cũ mà hình thành các thị trường ngách với những chuỗi bán lẻ chuyên ngành như nội thất và dụng cụ cơ khí xây dựng, chuỗi bán phụ tùng ô tô…” - chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang nhận định.

Còn TS Đào Xuân Khương dự báo thị trường bán lẻ trong thời gian tới là sự phát triển của cửa hàng quy mô vừa, không phải nhỏ không phải lớn như siêu thị nhưng tiện lợi. Những cửa hàng 100-200 m2 phục vụ như cửa hàng tiện lợi, bán hàng tươi sống thiết yếu sẽ phát triển. Đây là mô hình mà Bách hóa XANH đang theo đuổi.

Tuy nhiên, dù ở mô hình nào thì các siêu thị cũng phải cạnh tranh gay gắt với thương mại điện tử đang phát triển rất nhanh. Do vậy, để tồn tại và phát triển, siêu thị cần liên tục đổi mới, tạo ra sự khác biệt và đặc biệt là am hiểu văn hóa tiêu dùng người Việt. Trong đó, các mô hình mua sắm kết hợp vui chơi, giải trí, thư giãn… sẽ thắng thế.

Bán gần 90 cửa hàng với giá… 1 USD

Hồi tháng 4-2019, Công ty Cổ phần Cửa hiệu và Sức sống, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng tiện lợi Shop&Go, đã nhượng lại toàn bộ chuỗi gồm 87 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động cho Công ty VinCommerce với giá 1 USD. Đại diện công ty này chia sẻ nguyên nhân phải bán chuỗi cửa hàng do kết quả kinh doanh không được như kỳ vọng sau 14 năm đầu tư phát triển.

Tương tự, hệ thống trung tâm thương mại Parkson đến từ Malaysia gia nhập thị trường VN từ năm 2005, từng nuôi tham vọng mở 2-3 trung tâm tại các đô thị lớn của VN nhưng Parkson có dấu hiệu đuối sức trong cuộc đua giành thị phần. Cuối cùng đơn vị này đã lần lượt phải đóng cửa các trung tâm thương mại khi kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh.

Nhiều ý kiến cho rằng các đại gia này thất bại vì chưa hiểu được hành vi mua sắm và văn hóa tiêu dùng của người VN. Tuy vậy, theo TS Khương, không phải ông lớn nào rút khỏi VN đều do kinh doanh thất bại mà họ ra đi vì nhiều lý do. Ví dụ, Tập đoàn Casino bán hệ thống Big C cho đại gia Thái Lan nằm trong chiến lược kinh doanh của họ. 

TÚ UYÊN

PHÁP LUẬT TPHCM

 

 

Chiến lược đầu tư nào sẽ có xu hướng gia tăng trong năm 2019?

Chiến lược đầu tư nào sẽ có xu hướng gia tăng trong năm 2019?

Đầu tư mạo hiểm và đầu tư tư nhân tại Việt Nam đã đạt mức kỷ lục mới trong năm 2018 và hứa hẹn tiềm năng phát triển vượt trội trong những năm tiếp theo.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đe dọa ảnh hưởng tới chuỗi giá trị đã phát triển toàn cầu, các nhà đầu tư tư nhân đang tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam - nước láng giềng hấp dẫn của Trung Quốc. Đầu tư mạo hiểm và đầu tư tư nhân tại Việt Nam đã đạt mức kỷ lục mới trong năm 2018 và hứa hẹn tiềm năng phát triển vượt trội trong những năm tiếp theo.

Theo kết quả khảo sát Grant Thornton vừa công bố, chiến lược tăng trưởng được ưa chuộng nhất. 75% số người được hỏi tin rằng, xu hướng tăng lên của chiến lược này là do đà phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam với nhiều công ty có tiềm năng tăng trưởng tốt và có nhu cầu gia tăng vốn để theo đuổi các chiến lược đột phá, để đạt được tăng trưởng cao hơn nữa.

Chiến lược đầu tư mạo hiểm đứng ở vị trí thứ hai. Làn sóng khởi nghiệp nổi lên với các công ty công nghệ và lượng người dùng internet khổng lồ ở Việt Nam hứa hẹn tiềm năng phát triển dồi dào.

Còn lại, các chiến lược quỹ của quỹ, chiến lược kết hợp và chiến lược mua lại các công ty khó khăn về tài chính không được kỳ vọng gia tăng nhiều trong năm 2019. Đây là những chiến lược còn chưa phổ biến tại Việt Nam do thiếu vắng những cơ hội đầu tư phù hợp.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI AN, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG. DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG.
 

 

Thương chiến Mỹ-Trung khiến khối ngoại xa lánh chứng khoán Trung Quốc

Thương chiến Mỹ-Trung khiến khối ngoại xa lánh chứng khoán Trung Quốc

Kỳ vọng 200 tỷ USD vốn ngoại đổ vào thị trường vốn Trung Quốc trong năm 2019 cũng chẳng thể khiến nhà đầu tư lạc quan về thị trường nước này.

>>>Xem thêm THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG, CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY<<< 

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng Nhân dân tệ suy yếu là yếu tố mới nhất khiến các tài sản định danh bằng đồng Nhân dân tệ trở nên kém hấp dẫn. Họ đã bán chứng khoán Trung Quốc đại lục ở mức kỷ lục và nhu cầu trái phiếu Trung Quốc cũng tương đối ảm đạm: Dòng vốn chảy vào hàng tháng chỉ đạt mức trung bình 6.8 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 984 triệu USD) trong năm nay, thấp hơn quá nhiều so với mức 44.4 tỷ USD trong năm 2018, dữ liệu từ ChinaBond cho thấy.

Khởi đầu năm 2019, tình hình trông có vẻ đầy khả quan đối với thị trường Trung Quốc, nhưng không lâu sau đó, mọi thứ đã bị đảo lộn với cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung, trong đó quyết định nâng thuế của Mỹ đã tác động mạnh tới tâm lý nhà đầu tư. Đợt điều chỉnh bất ngờ trên thị trường chứng khoán Trung Quốc cùng với nỗi lo ngại về đồng Nhân dân tệ đã gây ra sự biến động khôn lường trên một thị trường có nhiều khó khăn trong việc phòng ngừa vị thế, nhất là đối với nhà đầu tư nước ngoài. Căng thẳng Mỹ-Trung dâng cao vào ngay thời điểm nhạy cảm của các nhà hoạch định chính sách khi họ đang cố gắng đẩy nhanh nỗ lực mở cửa lĩnh vực tài chính ra thế giới.

 

Nader Naeimi – vị chuyên gia đã bán cổ phiếu Trung Quốc hồi tháng 4/2019 – cho biết ông sẽ không bị cuốn hút bởi chứng khoán Trung Quốc cho đến khi dữ liệu kinh tế nước này cải thiện đáng kể hoặc Chính phủ công bố các gói kích thích tài khóa khổng lồ.

“Có quá nhiều lựa chọn bên ngoài Trung Quốc”, Naeimi – Chuyên gia quản lý danh mục và đang trông coi 1 tỷ USD tại quỹ AMP Capital Investors – cho biết. Ông cũng nói thêm, khối ngoại vẫn nhớ như in lần bán tháo của năm 2018 và mức độ biến động mạnh hiện nay khiến họ không muốn nhảy vào thị trường Trung Quốc. “Đã hai năm liền chúng tôi chứng kiến tình trạng này: Khởi đầu tốt đẹp và rồi lại đổ đèo”.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘIDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNGDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TP. HỒ CHÍ MINHDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAMDỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỘI AN, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG. DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG, DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG.
 

 

Image

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.707404
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@dng.vn
Website: http://danangnet.vn 

HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0915.888.404
Email: info@hcm.com.vn
Website: http://danangnet.vn 

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 02422612929
HOTLINE: 0915.888.404
Email: info@hno.vn 
Website: http://danangnet.vn