Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc

extra_toc

>>>Xem thêm  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG<<

Thuế TNCN không còn xa lạ đối với mọi người, tuy nhiên, đối với mỗi trường hợp sẽ có cách tính thuế TNCN khác nhau. Vậy thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc tính như thế nào?  Dưới đây, DNG Business sẽ cung cấp những thông tin cụ thể về vấn đề này.

Theo Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc thì:

Đối với các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công các tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ phải thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Đối Doanh nghiệp, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế. => Sẽ phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Và khấu trừ theo biểu thuế toàn phần (20%) đối với cá nhân không cư trú.

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc đối với cá nhân cư trú. Có 02 trường hợp :

Trường hợp 1. Nếu Người lao động ký hợp đồng lao động TỪ 03 THÁNG TRỞ LÊN.
Đối với trường hợp này nếu người lao động chỉ làm việc duy nhất tại một nơi hoặc kể cả nhiều nơi. Thì Doanh nghiệp hoặc cá nhân trả thu nhập vẫn phải khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với lao động đó.
Nếu người lao động trong trường hợp này nghỉ làm trước khi kết thúc thời hạn kết thúc hợp đồng 03 tháng.
=> Thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế luỹ tiến từng phần.

– Trường hợp 2. Nếu người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động DƯỚI 03 THÁNG – Lao động thời vụ, thử việc. Thì Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc như sau:
– Nếu tổng thu nhập TỪ 02 TRIỆU ĐỒNG (2.000.000 đồng/lần) TRỞ LÊN.
=> Doanh nghiệp hoặc cá nhân trả thu nhập sẽ phải tiến hành KHẤU TRỪ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Đối với cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập (Không có thu nhập tại bất cứ nơi nào khác).
Nếu ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Thì có thể làm cam kết (02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC). Sau đó gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Vậy Điều kiện để được làm cam kết 02/CK-TNCN là gì?Bao gồm 3 điều kiện sau đây.
Thứ nhất. Người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.
Thứ hai. Chỉ có thu nhập duy nhất tại 1 nơi. Nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
Thứ ba. Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Đặt biệt, cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình. Trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ căn cứ vào cam kết của người lao động, tổ chức trả thu nhập để không khấu trừ thuế. Tuy nhiên, kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế). Và nộp danh sách này cho cơ quan thuế. Như vậy, trước khi cho người lao động thực hiện làm cam kết 02/CK-TNCN tổ chức, cá nhân trả thu nhập cần lưu ý về điều kiện để được làm cam kết như đã nêu ở trên.

Lưu ý:
Khi DN trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế đối với lao động thời vụ, ký hợp đồng dưới 3 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế. Hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về vấn đề này theo dõi website: https://danangnet.vn/ hoặc liên hệ số điện thoại: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.

 DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY UY TÍN ĐÀ NẴNG