CẤP MỚI GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG

Xin cấp Giấy Phép Bán Rượu Tiêu Dùng Tại Chỗ - DNG BUSINESS sẽ tư vấn cho quý khách hàng thủ tục xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại thành phố Đà Nẵng như sau:

Xem thêm:

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định Số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;

Thông tư 168/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

Thông tư số 45/2010/TT-BYT công bố Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn  QCVN 6-3/2010/BYT.

giay-phep-ban-ruou-tieu-dung-tai-cho.jpg

II.PHẢI XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ KHÔNG?

Theo Điều 4 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu: “Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này”.

Theo Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP: “1. Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (Ethanol).

Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích”.

Như vậy, các thương nhân (Nhà hàng, quán ăn, Bar, vũ trường, quán giải khát…. ) có hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép Bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

III.ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

Điều 14 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ thương nhân phải đáp ứng như sau:

1.  Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. 

2.  Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. 

3.  Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 

4.  Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

5.  Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 

IV.THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện trực thuộc thành phố là cơ quan cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên thành phố Đà Nẵng.

Thành phần hồ sơ, gồm:

1.  Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 

2.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. 

3.  Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

4.  Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 

5.  Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Xử lý hồ sơ đề nghị

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung. 

*Một số lưu ý

  • Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ có hiệu lực trong vòng 05 năm.
  • Khi hết thời hạn 05 năm, Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
  • Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi thương nhân được cấp giấy phép; 01 bản gửi Sở Công Thương; 01 bản gửi Chi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi mỗi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép.

V.LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

Lệ phí
Mô tả Mức phí
Phí thẩm định cấp giấy phép đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
Phí thẩm định cấp giấy phép đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân 400.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định


Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu thêm về Dịch vụ xin cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại Đà Nẵng.

Hãy liên hệ DNG Business qua hotline 02363707404 hoặc 0915888404 để được tư vấn trực tiếp chuyên sâu và chính xác hơn đối với những thắc mắc về Dịch vụ xin cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại Đà Nẵng.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công trên con đường kinh doanh của mình.