Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Lê Anh

extra_toc

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Lê Anh được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp tại Thanh Hóa ngày 08/06/2020 do Ông/Bà LÊ TIẾN MẠNH làm người đại diện theo pháp luật. DNG Business - Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Thanh Hóa xin giới thiệu những nội dung dưới đây về Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Lê Anh.

Mã số thuế:

1. Thông tin công ty:

Đang hoạt động

Tên người đại diện theo pháp luật LÊ TIẾN MẠNH

2. Danh sách cổ đông:

- LÊ TIẾN MẠNH: 3.600 cổ phần tương đương với 360.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ

- TRẦN THỊ LOAN: 10.800 cổ phần tương đương với 1.080.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ

- NGUYỄN VĂN CHUNG: 3.600 cổ phần tương đương với 360.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ

3. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): 1.800.000.000 VNĐ 

4. Nguồn vốn điều lệ: 100 vốn tư nhân

5. Người đại diện theo pháp luật:    

- LÊ TIẾN MẠNH: Giám đốc

6. Ngành, nghề kinh doanh:

Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
7110 (Chính)
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát công trình xây dựng. - Tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật. - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. - Thẩm định thiết kế và tổng mức dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. - Lập tổng mức dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. - Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. - Thiết kế công trình thủy lơi, thủy điện. - Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật. - Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. - Thiết kế công trình cấp, thoát nước. - Thiết kế thông gió, cấp nhiệt. - Thiết kế phòng cháy chữa cháy. - Thiết kế hệ thống công nghệ thông tin đối với công trình công thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông. - Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. - Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. - Thẩm tra quyết toán công trình (chỉ hoạt động trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký kinh doanh) - Giám sát xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; Lĩnh vực chuyên môn giám sát: Xây dựng, hoàn thiện. - Giám sát xây dựng công trình giao thông, thủy điện; Lĩnh vực chuyên môn giám sát: Xây dựng, hoàn thiện - Đo đạc, khoan khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn các công trình dân dụng, công nghiệp. - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình, tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ. - Tư vấn giám sát đánh giá dự án. - Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình và thiết kế nội ngoại thất công trình. - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy. - Tư vấn chuyển giao công nghệ về phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy.
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 
4101
Xây dựng nhà để ở
 
4212
Xây dựng công trình đường bộ
 
4221
Xây dựng công trình điện
 
4222
Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 
4229
Xây dựng công trình công ích khác
 
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 
4311
Phá dỡ
 
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng, xử lý nền móng công trình
4321
Lắp đặt hệ thống điện
 
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
 
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 
4711
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
 
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

DANH MỤC DỊCH VỤ TIÊU BIỂU CỦA DNG BUSINESS:

DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về các dịch vụ của công ty hãy theo dõi website: https://danangnet.vn/ hoặc liên hệ HOTLINE: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.