Công Ty TNHH T&G Global Việt Nam

extra_toc

Công Ty TNHH T&G Global Việt Nam được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh ngày 08/04/2019 do Ông/Bà VICTOR BRADLEY ANDERSON làm người đại diện theo pháp luật. DNG Business - THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỒ CHÍ MINH xin giới thiệu những nội dung dưới đây về Công Ty TNHH T&G Global Việt Nam.

Mã số thuế: 0316231412

1. Thông tin công ty:

CÔNG TY TNHH T&G GLOBAL VIỆT NAM

T&G GLOBAL VIETNAM COMPANY LIMITED

Đang hoạt động

0316231412 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

08/04/2020

Tên người đại diện theo pháp luật VICTOR BRADLEY ANDERSON

Phòng 1403, tầng 14, Tháp 1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Chủ sở hữu: VICTOR BRADLEY ANDERSON

3. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): 1.500.200.000 VNĐ 

4. Nguồn vốn điều lệ: 100 vốn tư nhân

5. Người đại diện theo pháp luật:

- VICTOR BRADLEY ANDERSON: Tổng Giám đốc

6. Ngành, nghề kinh doanh:

Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
  Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thự hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương Mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế có trách nhiệm liên hệ sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Nhà đầu tư không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mai giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động - việc làm, hoạt động vận động hành lang (mã ngành CPC 865) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
7020 (Chính)
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý chung; (CPC 86501). Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh); (CPC 86502). Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; (CPC 86503). Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; (CPC 86504). Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; (CPC 86505).
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết:Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các loại hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (CPC 622)
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn các loại hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. (CPC 622) (không hoạt động tại trụ sở)
 

Chi phí thành lập Công ty trọn gói tại DNG Business

12 Việc cần làm đối với công ty mới thành lập

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Một thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty tại Đà Nẵng

DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về các dịch vụ của công ty hãy theo dõi website: https://danangnet.vn/ hoặc liên hệ HOTLINE: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.