Công Ty TNHH Vinca Red Leaf

extra_toc

Công Ty TNHH Vinca Red Leaf được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép đăng ký doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh ngày 20/05/2020 do Ông/Bà TRẦN QUỐC HUY làm người đại diện theo pháp luật. DNG Business - THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HỒ CHÍ MINH xin giới thiệu những nội dung dưới đây về Công Ty TNHH Vinca Red Leaf.

Mã số thuế: 0316280579

CÔNG TY TNHH VINCA RED LEAF

VINCA RED LEAF COMPANY LIMITED

VINCA RED LEAF CO., LTD

Đang hoạt động

0316280579

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

20/05/2020

Tên người đại diện theo pháp luật TRẦN QUỐC HUY

146 Bùi Thị Điệt, ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): 2.000.000.000 VNĐ

3. Danh sách thành viên:

- NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO: 300.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ

- TRẦN QUỐC HUY: 1.100.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55% vốn điều lệ

- NGUYỄN HỮU QUỐC: 300.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ

- QUÁCH TRUNG VIỆT: 300.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ

4. Nguồn vốn điều lệ: 100 vốn tư nhân

5. Người đại diện theo pháp luật: 

- TRẦN QUỐC HUY: Giám đốc

6. Ngành, nghề kinh doanh:

Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
  Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản: - Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản; - Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản phẩm nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản. - Bán buôn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (Trừ loại Nhà nước cấm) (Không hoạt động tại trụ sở)
1040
Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất dầu, bơ thực vật; Sản xuất dầu, mỡ động vật
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thủy sản (Không hoạt động tại trụ sở)
1020 (Chính)
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và bảo quản nước mắm; Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh; Chế biến và bảo quản thủy sản khô; Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ thủy sản
1010
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(trừ giết mổ gia súc, gia cầm)
2012
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
(không hoạt động tại trụ sở)
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý. môi giới (trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)
4719
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QDD-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QDD-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh; (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển; Vận tải hàng hóa ven biển
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ
3830
Tái chế phế liệu
Chi tiết: Xử lý phụ phẩm, phế phẩm ngành thuỷ sản dung cho chế biến thức ăn chăn nuôi
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý tàu biển. - Giao nhận hàng hóa - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan - Dịch vụ đại lý vận tải đường biển - Dịch vụ logistics - Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)
0311
Khai thác thuỷ sản biển
(không hoạt động tại trụ sở)
0312
Khai thác thuỷ sản nội địa
(không hoạt động tại trụ sở)
0321
Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Nuôi tôm; Nuôi cá; Nuôi thủy sản khác; Nuôi thủy sản khác (không hoạt động tại trụ sở)
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi tôm; Nuôi cá; Nuôi thủy sản khác; Nuôi thủy sản khác (không hoạt động tại trụ sở)
2100
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc các loại; Sản xuất hoá dược và dược liệu
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Không tồn trữ hóa chất) (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
4711
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).
 

Chi phí thành lập Công ty trọn gói tại DNG Business

12 Việc cần làm đối với công ty mới thành lập

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Một thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên tại Đà Nẵng (Mới nhất năm 2019)

Thủ tục thành lập Công ty tại Đà Nẵng

DNG Business xin cám ơn các qúy bạn đọc. Trường hợp nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn về các dịch vụ của công ty hãy theo dõi website: https://danangnet.vn/ hoặc liên hệ HOTLINE: 0915888404 để được tư vấn chi tiết.